ทิ้งพระพุทธรูป

 
TheSwanWikiwikiwi
วันที่  12 พ.ย. 2562
หมายเลข  31292
อ่าน  2,028

ขออนุญาตสอบถามค่ะ

เมื่อประมาณ 8-9 ปีก่อน นำพระพุทธรูปไปทิ้ง เป็นอนันตริยกรรมไหมคะ ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพานไหมคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
วันที่ 12 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อนันตริยกรรม เป็นกรรมหนักทางฝ่ายอกุศล
ซึ่งจะให้ผลนำเกิดในอบายภูมิ หลังจากสิ้นชีวิตจากชาตินี้แล้วแน่นอน ไม่ว่าจะเจริญกุศลที่มีอานิสงส์มากอย่างไร ก็ไม่สามารถลบล้างการให้ผลของอนันตริยกรรมได้

อนันตริยกรรม มี ๕ อย่าง คือ

๑. ฆ่ามารดา

๒. ฆ่าบิดา

๓. ฆ่าพระอรหันต์

๔. ทำโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ห้อ

๕. ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน

จากประเด็นคำถาม ไม่ใช่อนันตริยกรรม สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป ขอให้ตั้งต้นใหม่ ด้วยคุณความดี และ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ เมื่อรู้ว่าสิ่งใดผิด ก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นอีก

จะเห็นได้จริงๆ ว่า เมื่อมีปัญญาความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้ไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร แต่จะทำแต่สิ่งที่ดีงาม เหมาะควร เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น เพราะปัญญา จะนำพาชีวิตไปสู่คุณความดีทั้งปวง ไม่นำพาไปในทางที่ผิด ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
วันที่ 14 พ.ย. 2562

พระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายเตือนให้ทำความดี ให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย การนำพระพุทธรูปไปทิ้ง ไม่ได้เป็นอนันตริยกรรม แต่เป็นอกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
วันที่ 14 พ.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
วันที่ 28 ม.ค. 2564

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ