ทิ้งพระพุทธรูป
 
TheSwanWikiwikiwi
TheSwanWikiwikiwi
วันที่  12 พ.ย. 2562
หมายเลข  31292
อ่าน  289

ขออนุญาตสอบถามค่ะ

เมื่อประมาณ 8-9 ปีก่อน นำพระพุทธรูปไปทิ้ง เป็นอนันตริยกรรมไหมคะ ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพานไหมคะ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 พ.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อนันตริยกรรม  เป็นกรรมหนักทางฝ่ายอกุศล
ซึ่งจะให้ผลนำเกิดในอบายภูมิ หลังจากสิ้นชีวิตจากชาตินี้แล้วแน่นอน ไม่ว่าจะเจริญกุศลที่มีอานิสงส์มากอย่างไร ก็ไม่สามารถลบล้างการให้ผลของอนันตริยกรรมได้

อนันตริยกรรม มี ๕ อย่าง คือ
๑.ฆ่ามารดา
๒.ฆ่าบิดา
๓.ฆ่าพระอรหันต์
๔.ทำโลหิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ห้อ
๕.ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน

จากประเด็นคำถาม  ไม่ใช่อนันตริยกรรม    สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไป  ขอให้ตั้งต้นใหม่   ด้วยคุณความดี และ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ   เมื่อรู้ว่าสิ่งใดผิด  ก็ไม่ควรทำสิ่งนั้นอีก   

จะเห็นได้จริงๆ ว่า  เมื่อมีปัญญาความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว  ก็จะเป็นเครื่องอุปการะเกื้อกูลให้ไม่ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร    แต่จะทำแต่สิ่งที่ดีงาม เหมาะควร  เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและผู้อื่น  เพราะปัญญา  จะนำพาชีวิตไปสู่คุณความดีทั้งปวง  ไม่นำพาไปในทางที่ผิด ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 14 พ.ย. 2562

พระพุทธรูปเป็นเครื่องหมายเตือนให้ทำความดี   ให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย     การนำพระพุทธรูปไปทิ้ง  ไม่ได้เป็นอนันตริยกรรม  แต่เป็นอกุศลจิตค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
talaykwang
talaykwang
วันที่ 14 พ.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ