การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และการดับขันธ์ปรินิพพาน
 
dada.niit
dada.niit
วันที่  28 ก.ย. 2562
หมายเลข  31196
อ่าน  183

ฟังธรรมะที่เผยเแพร่โดยท่าน อ.สุจินต์

ก็น่าจะครบปีละ ฟังจาก www.dhammahome.com/cd

เนื่องจากเลือกหัวข้อการฟังได้ มีคำถามที่ต้องการถามดังนี้ค่ะ

1.การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีการทำสมาธิ หรือเข้าฌาน ก่อนการตรัสรู้หรือเปล่าค่ะ

2.การดับขันธ์ปรินิพพาน มีการทำสมาธิ หรือเข้า ฌาน ก่อน เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน หรือไม่ อย่างไรค่ะ ขอทราบรายละเอียดพอได้เข้าใจค่ะ...

ด้วยความเคารพ/กราบขอบพระคุณค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 28 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญศึกษาจากข้อความในพระไตรปิฎกที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
dada.niit
dada.niit
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณมากค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 4 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ