รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่า?
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  29 ก.ย. 2562
หมายเลข  31200
อ่าน  255

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  ขณะนี้ ยังไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนกว่าจะเห็นธรรมจึงรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังที่พระองค์ตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา  แม้ว่าผู้นั้นเห็นพระรูปพระองค์ แต่ไม่รู้จักธรรมไม่เข้าใจธรรม ผู้นั้นก็ไม่รู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุเคราะห์ เอ็นดูสัตว์โลกทั้งหลาย สัตว์โลกอยู่ในโลกของความทุกข์เพราะความไม่รู้ ทรงแสดงธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ตามความเป็นจริงว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา  แต่ละคำอยู่ที่ไหน? แต่ละคำไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย เดี๋ยวนี้ของแต่ละบุคคน แต่ละคำ ไม่ล้าสมัยเลย แม้มีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้จัก ธรรมลึกซึ้งแค่ไหนถ้าไม่ทรงแสดงก็ไม่สามารถรู้ได้เลย ตั้งแสนโกฏกัปป์ไม่เคยรู้ แล้วจะฟังนิดๆ หน่อยๆ หรือ? ทุกวันนี้ฟังด้วยความเคารพหรือเปล่า เข้าใจจริงๆ หรือเปล่า?  เหตุที่ทำให้เข้าใจจริงๆ ก็คือ ความเข้าใจทีละคำ เพราะฉะนั้นการฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทีละคำ ให้เข้าใจจริงๆ อย่างมั่นคง  คำเดียว "ธรรม" เข้าใจจริงๆ หรือเปล่า ยังไม่ต้องไปที่อื่น ไปเข้าห้องปฏิบัติ ขณะนี้เห็น ได้ยิน สิ่งที่ปรากฏทางตา เสียง ถ้าไม่เข้าใจ จะดับกิเลสใดๆ ไม่ได้เลย เห็นขณะนี้มีจริงก็ไม่รู้  ยังไม่ถึงซึ่งธรรม ไม่ถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ ซึ่งมีจริง ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 29 ก.ย. 2562

  ศึกษาธรรม ทีละคำ ธรรมที่กำลังปรากฏทีละหนึ่งเข้าใจยัง? เข้าใจธรรมที่กำลังปรากฏขณะนั้นต้องอาศัยการฟังนานเท่าไหร่ก็ไม่พอ ฟังจนกว่ามั่นคงขึ้นขั้นฟังว่า​ไม่ใช่เรามีแต่ธรรมที่เกิดดับสืบต่อ​ เพราะขั้นการฟังไม่สามารถดับกิเลสได้​ ​แต่เมื่อ ขั้นฟัง มั่นคงขึ้นว่าสิ่งที่กำลังปรากฏมีจริงๆ ​ ​เมื่อความเข้าใจมากพอสติปัฏฐานจึงเกิดระลึกตรงลักษณะสภาพธรรมได้ สติสัมปชัญญะเป็นปกติ​ไม่ผิดปกติ​ ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้​ ​จนกว่าจะเป็นปัญญาขั้นสูงขึ้นเกิด ประจักษ์แจ้งสภาพธรรม ไม่มีอะไรเหลือเลย ไม่ใช่เรา เป็นธรรมแต่ละหนึ่ง ไม่มีใครทำให้ปัญญาเกิดขึ้นได้ มั่นคงในความเป็นอนัตตา

   ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ 

  พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว

   ผู้ใดแลเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นเรา [วักกลิสูตร]

..กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ..

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 3 ต.ค. 2562

สัตว์โลกอยู่ในโลกของความทุกข์เพราะความไม่รู้ ทรงแสดงธรรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏขณะนี้ตามความเป็นจริงว่า เป็นธรรม ไม่ใช่เรา 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 8 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ