เกิดมาหูหนวกตาบอด
 
Wiyada
Wiyada
วันที่  1 ต.ค. 2562
หมายเลข  31206
อ่าน  325

กราบเรียนถามนะคะ

ที่กล่าวว่าการเกิดมาหูหนวกหรือตาบอดเป็นวิบากกรรมและกล่าวว่าผลของกรรมนั้นทำให้เราเห็นหรือได้ยินสิ่งต่างๆ แต่ถ้าหูหนวกตาบอดแล้วแสดงว่าไม่มีผลของกรรมให้เห็นหรือได้ยินแล้วแล้วหรือว่าอย่างไรคะ และกุศลและอกุศลกรรมจะไม่เกิดจากการไม่เห็นและไม่ได้ยินด้วยหรือเปล่าคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ธรรม เป็นจริงอย่างไร ก็เป็นจริงอย่างนั้น ผู้ที่ตาบอด ก็ไม่เห็น เพราะไม่มีเหตุที่จะทำให้มีการเห็น เกิดขึ้น วิถีจิตทางตา โดยตลอด ไม่สามารถเกิดได้ รวมถึงขณะที่เป็นกุศลกับอกุศล ทางตา ด้วย ผู้ที่หูหนวก ก็ไม่ได้ยิน เพราะไม่มีเหตุที่จะทำให้มีการได้ยินเกิดขึ้น วิถีจิตทางหู โดยตลอด ก็ไม่สามารถเกิดได้ รวมถึงขณะที่เป็นกุศลกับอกุศล ทางหู ด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่า กุศล อกุศล จะไม่เกิดในทางอื่น เพราะตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์ กุศลกับอกุศล ก็เกิดขึ้นเป็นไปได้ ตามเหตุปัจจัย ตามการสะสมของแต่ละบุคคล เพราะแม้ไม่ได้เห็น แม้ไม่ได้ยิน อกุศล ก็เกิดขึ้นเป็นไปได้ในทางอื่น เช่น ติดข้องพอใจ เป็นต้น หรือ กุศล ก็โดยนัยเดียวกัน เช่น มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นได้ เป็นต้น แม้จะไม่ได้เห็น หรือ ไม่ได้ยิน ก็ตาม เมื่อว่าโดยสภาพธรรมแล้ว ไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน มีแต่ธรรมเท่านั้น ที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
Wiyada
Wiyada
วันที่ 1 ต.ค. 2562

ขอบพระคุณมากค่ะ กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ