ทำบุญวันพระใหญ่
 
kullawat
วันที่  29 ก.ย. 2562
หมายเลข  31199
อ่าน  485

มีการเผยแพร่ข้อความว่า

ทุกวันพระใหญ่ ขึ้น ๑๕ ค่ำในยมโลกจะหยุดทัณฑ์ทรมาน ใครที่ส่งบุญไปให้หมู่ญาติในช่วงนี้ จะสามารถรับบุญได้เต็มที่ ถ้าบุญมากพอก็จะสามารถช่วยหมู่ญาติพ้นจากสถานที่ตรงนั้นได้เลยทีเดียว

ไม่ทราบว่าข้อความนี้มีความเชื่อถือได้หรือเปล่าคะ

กราบขอบพระคุณมากค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในประเด็นคำถาม ไม่มีข้อความดังกล่าวในพระไตรปิฎกและอรรถกถา ครับ


ตัวอย่างการได้รับความทุกข์ทรมานของสัตว์ในนรก ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า “ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เหล่านายนิรยบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรก ก็มหานรกนั้นแล มีสี่มุม สี่ประตู แบ่งไว้โดยส่วนเท่ากัน มีกำแพงเหล็กล้อมรอบ ครอบไว้ด้วยแผ่นเหล็ก พื้นของมหานรกนั้นล้วนสำเร็จแล้วด้วยเหล็ก ลุกโพลง แผ่ไปตลอดร้อยโยชน์ (๑,๖๐๐ กิโลเมตร) รอบด้าน ประดิษฐานอยู่ทุกเมื่อ

ดูกร ภิกษุทั้งหลาย และมหานรกนั้น มีเปลวไฟพลุ่งจากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลัง พลุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้า พลุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้ พลุ่งจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือ พลุ่งขึ้นจากข้างล่างจดข้างบน พลุ่งจากข้างบนจดข้างล่าง สัตว์นั้นจะเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์อย่างแรงกล้า เจ็บแสบ อยู่ในมหานรกนั้น และยังไม่ตาย ตราบใดที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุด”

(พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เทวทูตสูตร)

เป็นเรื่องจริงที่ทุกคนควรพิจารณาว่า ไม่ควรจะเป็นผู้วางใจว่าจะไม่มีวันจะไปสู่บายภูมิ เพราะเหตุว่าผู้ที่จะพ้นจากบายภูมิได้นั้น คือผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลขึ้นไป เพราะฉะนั้น ตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาถึงขั้นที่จะทำให้รู้แจ้งอริยสัจจธรรม ก็ยังมีโอกาสที่จะไปสู่บายภูมิได้ ซึ่งจะประมาทกำลังของกิเลสไม่ได้เลยทีเดียว ถ้าไปเกิดในบายภูมิแล้ว ย่อมมีแต่ความทุกข์ทรมาน ไม่มีโอกาสที่จะเจริญกุศลประการต่างๆ อย่างที่มนุษย์ได้กระทำ พร้อมทั้งไม่มีโอกาสได้อบรมเจริญปัญญาถึงขั้นที่จะรู้แจ้งอริยสัจจธรรมได้เลย

ในขณะนี้ทุกคนเกิดเป็นมนุษย์ ในมนุษย์ภูมิ มีชีวิตที่ดำเนินไปแตกต่างกันตามฐานะของตนๆ มีความสุขทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ตามที่แต่ละบุคคลได้ประสบอยู่ แต่ถ้าเป็นบายภูมิแล้ว จะไม่เป็นอย่างนี้เลย จะไม่มีความสุขเหมือนอย่างนี้

ดังนั้น จุดประสงค์ในการทรงแสดงเรื่องอบายภูมิ มี นรก เป็นต้น ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนเป็นผู้ไม่ประมาทในกุศล ไม่ประมาทในการเจริญกุศล ไม่ประมาทในการอบรมเจริญปัญญา เพื่อที่จะได้รู้แจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริง พ้นจากการที่จะต้องเกิดในอบายภูมิ รวมถึงพ้นจากการเกิดในภพภูมิอื่นๆ ทั้งหมดอีกด้วย ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสิ้นทุกข์ในวัฏฏะ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
kullawat
วันที่ 30 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
Nataya
วันที่ 17 ต.ค. 2562

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ