มีเรื่องอยากเรียนถามค่ะ
 
เปรมวานิช
เปรมวานิช
วันที่  12 ก.ย. 2562
หมายเลข  31162
อ่าน  148

คือดิฉันเเชร์คลิปพระต่อยกับคฤหัสถ์ลงบนเฟสส่วนตัวของดิฉัน เเล้วมีเพื่อนที่เขาไม่ชอบดิฉันอยู่เเล้วเขาเข้ามาคอมเม้นบอกพระที่ดีๆ ก็มี  เป็นบ้าอะไรมาจ้องจับผิดพระเอาเเต่เรื่องพระมาลงในทางที่ไม่ดี อีมารศาสนา ดิฉันสะอึกเลยค่ะ ควรทำอย่างไรดีคะ ลบโพสนั้นดีไหม  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เปรมวานิช
เปรมวานิช
วันที่ 12 ก.ย. 2562

อยากขอคำเเนะนำค่ะไม่สบายใจเลย

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 12 ก.ย. 2562

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

ลบตอมเม้นของเพื่อนคนนั้นที่กล่าววาจาไม่ดี ไม่สุภาพ และ เจ้าของโพสต์เขียนแสดงความจริงเพิ่มว่าการยกตัวอย่างที่ไม่ดีของพระภิกษุ ด้วยเจตนาหวังดี เพื่อให้พุทธบริษัทรู้พระวินัยที่ถูกต้อง แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงติเตียนพระภิกษุประพฤติไม่ดี พระองค์ทรงกล่าวการกระทำที่ไม่ดีของพระภิกษุนั้นให้ภิกษุอื่นทราบแล้วบัญญัติพระวินัย เพราะฉะนั้น การเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนา ของคฤหัสถ์ด้วยจิตอนุเคราะห์หวังดี มีได้ ครับ ไม่มีโทษ เป็นประโยชน์กับผู้สำนึกและพุทธบริษัทให้เข้าใจพระวินัยเพิ่มขึ้น อันเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   

มารศาสนา คือ ผู้ทำลายพระพุทธศาสนา ด้วยความเห็นผิด ด้วยความไม่รู้    เพราะฉะนั้น   ถ้าเป็นผู้ที่หวังดี มุ่งประโยชน์เพื่อให้บุคคลอื่นรู้ว่า พฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควร ของพระภิกษุ ไม่ว่าจะเป็นไปในเรื่องใดๆ ก็ตาม   ไม่นำมาซึ่งความเลื่อมใสอย่างไร นั้น   ย่อมไม่ใช่การกระทำที่เป็นมารพระศาสนาอย่างแน่นอน  เราคงไปห้ามความคิดความเห็นของบุคคลอื่นไม่ได้    แม้แต่ความเห็นของบุคคลอื่น ที่บอกว่า  พระภิกษุดีๆ   นั้น ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัย  จะรู้ได้อย่างไรว่า พฤติกรรมอย่างใด ดี  ในเพศบรรพชิตจริงๆ     ซึ่งจะต้องเป็นการศึกษาและน้อมประพฤติตามพระธรรมวินัยด้วยความเคารพ  ขัดเกลากิเลสของตนเอง เท่านั้น   จึงเรียกว่า พฤติกรรมที่ดีของพระภิกษุ  ไม่ใช่คิดคาดคะเนตามความคิดเห็นของตนหรือของคนส่วนใหญ่  แต่ต้องเป็นไปตามพระธรรมวินัย เท่านั้น  ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ