ขอคำแนะนำเรื่องปฏิสนธิจิตค่ะ
 
นฤมน
วันที่  20 ก.ย. 2562
หมายเลข  31171
อ่าน  319

กราบเรียนถามท่านอาจารย์ ค่ะ ว่าปฏิสนธิจิต กับ จิต ความหมายของแต่ละคำ ขอคำแนะนำให้ไปฟังหัวข้อไหนคะ


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปฏิสนธิจิต เป็นการกล่าวถึงจิต ตามกิจหน้าที่ เพราะจิตประเภทใด ทำกิจปฏิสนธิ คือ สืบต่อจากจุติจิตของชาติที่แล้ว ก็เรียกจิตนั้น ตามกิจหน้าที่ ว่า ปฏิสนธิจิต ซึ่งจิตที่ทำกิจปฏิสนธิ มี ๑๙ ดวง ไม่ได้มีมากกว่านี้ และไม่ได้มีต่ำกว่านี้ ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมซึ่งใครๆ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงนี้ อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก ๑ ดวง ทำกิจปฏิสนธิในอบายภูมิ และอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก ๑ ดวง ทำกิจปฏิสนธิในกามสุคติภูมิ ที่เป็นมนุษย์ที่พิการบ้าใบ้บอดหนวกตั้งแต่กำเนิด และมหาวิบากจิต ๘ ดวง ซึ่งทำกิจปฏิสนธิในภูมิมนุษย์และในสวรรค์ ๖ ชั้น แล้วแต่ว่าจะเป็นมหาวิบากที่ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าไม่ประกอบด้วยปัญญา สำหรับปฏิสนธิจิตอีก ๙ ดวง คือ มหัตคตจิต ซึ่งเป็นรูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวง และอรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง สำหรับรูปาวจรวิบากจิตก็ทำกิจปฏิสนธิในรูปพรหมภูมิ อรูปาวจรวิบากจิตก็ปฏิสนธิในอรูปพรหมภูมิ เป็นธรรมที่มีจริง ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย ทั้งหมด

ส่วนถ้ากล่าวถึง จิต คำนี้คำเดียว ก็มีความหมายว่า เป็นสภาพธรรมที่มีจริงอย่างหนึ่ง ที่เป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์ ทุกขณะของชีวิต ไม่พ้นจากจิตเลย จิตขณะหนึ่งเกิดแล้วดับไป เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อ

ก็ต้องฟังต้องศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกต่อไป ครับ

ขอเชิญฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ปฏิสนธิวิจิตรเพราะกรรมวิจิตร ๑

ปฏิสนธิวิจิตรเพราะกรรมวิจิตร ๒

ขณะปฏิสนธิ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 21 ก.ย. 2562

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
peem
วันที่ 26 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ