ขอคำแนะนำเรื่องปฏิสนธิจิตค่ะ
 
นฤมน
วันที่  20 ก.ย. 2562
หมายเลข  31171
อ่าน  218

กราบเรียนถามท่านอาจารย์ ค่ะ ว่าปฏิสนธิจิต กับ จิต   ความหมายของแต่ละคำ ขอคำแนะนำให้ไปฟังหัวข้อไหนคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ก.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ปฏิสนธิจิต  เป็นการกล่าวถึงจิต ตามกิจหน้าที่   เพราะจิตประเภทใด ทำกิจปฏิสนธิ คือ สืบต่อจากจุติจิตของชาติที่แล้ว ก็เรียกจิตนั้น ตามกิจหน้าที่ ว่า ปฏิสนธิจิต  ซึ่งจิตที่ทำกิจปฏิสนธิ มี ๑๙ ดวง  ไม่ได้มีมากกว่านี้  และไม่ได้มีต่ำกว่านี้  ตามความเป็นจริงของสภาพธรรมซึ่งใครๆ ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงความจริงนี้   อุเบกขาสันตีรณอกุศลวิบาก ๑ ดวง ทำกิจปฏิสนธิในอบายภูมิ  และอุเบกขาสันตีรณกุศลวิบาก  ๑ ดวง ทำกิจปฏิสนธิในกามสุคติภูมิ  ที่เป็นมนุษย์ที่พิการบ้าใบ้บอดหนวกตั้งแต่กำเนิด  และมหาวิบากจิต ๘ ดวง ซึ่งทำกิจปฏิสนธิในภูมิมนุษย์และในสวรรค์ ๖ ชั้น แล้วแต่ว่าจะเป็นมหาวิบากที่ประกอบด้วยปัญญาหรือว่าไม่ประกอบด้วยปัญญา  สำหรับปฏิสนธิจิตอีก ๙ ดวง คือ  มหัตคตจิต ซึ่งเป็นรูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวง และอรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวง  สำหรับรูปาวจรวิบากจิตก็ทำกิจปฏิสนธิในรูปพรหมภูมิ  อรูปาวจรวิบากจิตก็ปฏิสนธิในอรูปพรหมภูมิ   เป็นธรรมที่มีจริง ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย ทั้งหมด 

ส่วนถ้ากล่าวถึง จิต  คำนี้คำเดียว ก็มีความหมายว่า เป็นสภาพธรรมที่มีจริงอย่างหนึ่ง ที่เป็นสภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์   ทุกขณะของชีวิต ไม่พ้นจากจิตเลย  จิตขณะหนึ่งเกิดแล้วดับไป เป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อ 

ก็ต้องฟังต้องศึกษาพระธรรมเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกต่อไป ครับ

ขอเชิญฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ เพิ่มเติมได้ที่นี่ครับ

ปฏิสนธิวิจิตรเพราะกรรมวิจิตร ๑
ปฏิสนธิวิจิตรเพราะกรรมวิจิตร ๒
ขณะปฏิสนธิ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 21 ก.ย. 2562

กราบอนุโมทนายิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 26 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 20 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ