ปฏิสนธิวิจิตรเพราะกรรมวิจิตร ๑


  กฤษณา   ขอบพระคุณค่ะ เรากำลังสนทนาอยู่ในเรื่องของจิตประการที่๔ที่ว่าจิตเป็นธรรมชาติที่วิจิตรร ตามสมควรโดยอำนาจแห่งสัมปยุตตธรรม เราก็พูดถึงความหมายของคำว่าวิจิตร แล้วความหมายของคำว่าสัมปยุตตธรรม

  ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของวิจิตรต่ออีกสักหน่อย อย่างที่มีคำกล่าวว่าสัตว์ บุคคลทั้งหลาย มีความแตกต่างกันไปตามกรรม อันนี้จะเป็นการเกี่ยวข้องกับความวิจิตรของจิตอย่างไรคะท่านอาจารย์ ที่มีคำกล่าวว่าบุคคลแตกต่างกันไปตามกรรม

  สุ.   ก็พิสูจน์ได้เลย ขณะนี้ไม่เหมือนกันเลยสักคน นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่า เหตุที่จะทำให้ต่างกันก็มี คือ กรรม แม้ในขณะนี้เอง ใจแต่ละใจก็ไม่ได้เหมือนกัน เช่นความคิด ต่างคนก็ต่างคิด แม้แต่จะฟังเรื่องเดียวกัน การพิจารณา การเข้าใจ การตรึกตรอง หรือว่าการไม่พิจารณาเลย หรือว่าการพิจารณาตื้นๆ ลึกๆ หรือละเอียด นี่ก็แสดงให้เห็นว่าแม้เพียงแต่ละขณะซึ่งย่อยออกมาเป็นขณะที่เกิดดับอย่างเร็วที่สุด ก็ยังต่างกันมาก เพราะฉะนั้นการที่สภาพธรรมเกิดดับสืบต่อแต่ละประเภท แต่ละคน ก็ต้องวิจิตรมาก ต่างกันมาก

  กฤษณา   ท่านอาจารย์สมพรมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมที่ว่า บุคคลแต่ละคนแตกต่างกันเกิดจากความวิจิตรของจิตอย่างไรคะ

  สมพร   คือว่าคนเราที่เกิดมาแตกต่าง หน้าตาไม่เหมือนกัน ทั้งหมดเลย ท่านบอกว่า ปฏิสนธิวิจิตรเพราะกรรมวิจิตร เพราะกรรมวิจิตรทำให้ปฏิสนธิของคนวิจิตรไปด้วย แปลกออกไปต่างๆมีมากมาย เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เกิดขึ้น ตั้งแต่สัตว์ใหญ่จนกระทั่งสัตว์เล็ก เพราะกรรมวิจิตร เมื่อกรรมวิจิตรแล้วเป็นเหตุให้ปฏิสนธิวิจิตร ปฏิสนธิคือการเกิดขึ้นของสัตว์ต่างๆก็วิจิตรเพราะกรรมนั่นเองที่เป็นปัจจัย เป็นธรรมชาติวิจิตรก่อน ปฏิสนธิจึงวิจิตร

  สุ.   ที่จริงก็น่าคิด อย่างช้างตัวใหญ่ ปลวกตัวเล็ก กรรมอะไรที่ทำให้สัตว์ชนิดหนึ่งตัวใหญ่และอีกชนิดก็แสนที่จะเล็ก ก็ไม่พ้นจากเรื่องของกรรม ซึ่งไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ แต่ให้ทราบว่า ทั้งหมดมาจากความวิจิตรของจิต ซึ่งจะวิจิตรขึ้นเรื่อยๆ ในอดีตที่ผ่านมาแล้ว แต่ละท่านจะเป็นอย่างไร ก็วิจิตรจบไปแล้วแต่ละภพแต่ละชาติ และกำลังวิจิตรต่อไป เพราะฉะนั้นข้างหน้าก็จะมีสิ่งที่วิจิตรเกิดอีกเรื่อยๆไม่รู้จบ

  กฤษณา   หมายความว่าแต่ละคนต่างกัน อย่างที่ท่านอาจารย์สมพรบอกว่า ปฏิสนธิวิจิตรก็เพราะว่ากรรมวิจิตร วิจิตรก็คือมีกรรมต่างๆกัน อันนั้นเป็นปฏิสนธิที่วิจิตร เราจะเห็นความวิจิตรของแต่ละคนทั้งทางด้านรูปร่างกายและทางด้านจิตใจด้วย  แต่ละคนก็จิตใจก็วิจิตรแตกต่างกันไปตามการสะสมมา


  หมายเลข 8954
  13 ก.ย. 2558  ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari