ปฏิสนธิวิจิตรเพราะกรรมวิจิตร ๒


  กฤษณา        ท่านอาจารย์ก็ได้พูดถึงว่า ปฏิสนธิวิจิตรก็เพราะกรรมวิจิตร มีปัญหาจะเรียกนามว่า ปฏิสนธิของสัตว์เดรัจฉานไม่น่าวิจิตร ถ้าปฏิสนธินั้นหมายถึงปฏิสนธิจิตก็มีดวง.เดียวใช่ไหมคะ คือ อเหตุกอกุศลสันตีรณวิบาก ใช่ไหมคะ แต่ที่วิจิตรคือเป็นประเภทต่างๆ อันนี้ที่ท่านอาจารย์บอกว่า ปฏิสนธิวิจิตรเพราะกรรมวิจิตร หมายความว่าอย่างไร ขออาจารย์สมพรอธิบายค่ะ

              สมพร           ปฏิสนธิวิจิตร คือหมายความว่า มันมากอย่าง ที่ปฏิสนธิเป็นสัตว์เดรัจฉาน สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์น้ำ สัตว์บก อะไรมากมายเหลือเกิน

              กฤษณา        แต่ปฏิสนธิถ้าหมายความถึงปฏิสนธิจิตไม่วิจิตร เพราะเป็นแค่ดวงเดียว

              สมพร           ปฏิสนธิ เช่น สันตีรณอุเบกขาอกุศลวิบาก จิตดวงเดียวนี่แหละ จิตดวงเดียวทำให้วิจิตรได้ ทำให้ปฏิสนธิมันต่างกันไป เป็นสัตว์เดรัจฉาน จิตดวงนี้ทำให้เป็นสัตว์เดรัจฉาน แต่ว่าสัตว์เดรัจฉานมีหลายอย่างหลายประเภท จึงเรียกว่าวิจิตรเพราะมันมีมากเหลือเกิน  

              กฤษณา        คือประเภทมันวิจิตรต่างๆกัน แต่ว่าปฏิสนธิจิตไม่ต่างกันเลย ใช่ไหมคะ

              สมพร           ปฏิสนธิด้วยจิตดวงเดียว

              กฤษณา        ที่อาจารย์กล่าวว่าปฏิสนธิวิจิตรเพราะกรรมวิจิตร อาจารย์หมายถึงว่าปฏิสนธิคือเป็นประเภทต่างๆ ของสัตว์ใช่ไหม

              สมพร           ต่างๆ อันนั้นรวมความต่างๆ แม้สัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวก็ยังต่างออกไป


  หมายเลข 8955
  13 ก.ย. 2558