พระพุทธศาสนาจริงๆ คืออะไร
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  10 ก.ย. 2562
หมายเลข  31160
อ่าน  373

พระพุทธศาสนา คือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงๆ ตั้งแต่เกิดจนตาย แต่ไม่เคยรู้เลย ทรงแสดงความจริงของชีวิตว่ามีแต่ธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไป ธรรมแต่ละอย่างเกิดขึ้นเองไม่ได้ ต้องมีปัจจัยให้เกิด บังคับบัญชาไม่ได้เลย เช่น โกรธเกิดขึ้น เพราะมีปัจจัยให้โกรธเกิด เราจะบังคับไม่ให้โกรธเกิดก็ไม่ได้ เพราะโกรธเป็นธรรม มีจริงๆ ไม่ใช่เรา จึงเป็นอนัตตา ฟังธรรมเพื่อเกิดความเห็นถูกในสิ่งที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง แต่ละขณะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นธรรม ค่อยๆ เข้าใจความเป็นธรรมจริงๆ จึงสามารถดำรงพระพุทธศาสนาไว้ได้ พระพุทธศาสนาไม่ใช่การไปบวชตามๆ กันโดยไม่เข้าใจธรรมบางท่านบวชเพราะจะทดแทนคุณบิดามารดา  บุญจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะบวชโดยไม่เข้าใจธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระองค์  และผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ทรงแสดงผู้นั้นได้บูชาพระองค์สูงสุด การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ไปกราบไว้ด้วยดอกไม้ของหอม ธูปเทียน โดยไม่มีความเข้าใจธรรม นั่นไม่ใช่การบูชาพระองค์เลย  ผู้ที่บอกว่านับถือพระพุทธศาสนาจึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เข้าใจจริงๆ ไม่ใช่ไปฟังคำคนอื่น ไปทำตามคำของคนอื่น โดยไม่ได้ให้เข้าใจความจริงตรงตามที่ทรงแสดง นั่นไม่ใช่ พระพุทธศาสนา

ขอเชิญคลิกอ่านได้ที่...

ปฏิบัติบูชา [อรรถกถามหาปรินิพพานสูตร]

หน้าที่ของพุทธบริษัท

ขอเชิญคลิกฟังได้ที่...

ความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

 ...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วิริยะ
วันที่ 14 ก.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 14 ก.ย. 2562

 ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระองค์  และผู้ใดประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่ทรงแสดงผู้นั้นได้บูชาพระองค์สูงสุด การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ไปกราบไว้ด้วยดอกไม้ของหอม ธูปเทียน โดยไม่มีความเข้าใจธรรม นั่นไม่ใช่การบูชาพระองค์เลย

อนุโมทนาในกุศลวิริยะค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Selaruck
Selaruck
วันที่ 21 ก.ย. 2562

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ