คุณความดีที่นำไปสู่การรู้แจ้งความจริง - เนกขัมมบารมี ตอนที่ 4-12 [สนทนาธรรมกับชาวต่างชาติ]
 
wittawat
วันที่  18 มิ.ย. 2562
หมายเลข  30951
อ่าน  290

ข้อความในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฏก หน้าที่ 578

แสดงเรื่องเนกขัมมบารมี ดังต่อไปนี้

- เนกขัมมบารมี (หมายถึง การสละออกจากความติดข้องพอใจ) มีการออกจากกามและจากความมีโชคเป็นลักษณะ [1]

- มีการประกาศโทษของกามนั้นเป็นรส (หน้าที่) [2].

- มีความหันหลังจากโทษนั้นเป็นปัจจุปัฏฐาน (อาการที่แสดง) .

- มีความสังเวชเป็นปทัฏฐาน (เหตุใกล้)

ข้อความนี้แปลจาก...The Perfection of Renunciation


[1] ภาษาอังกฤษ แปลว่า มีการสละออกจากกาม และการมีตัวเรา เป็นลักษณะ

[2] มีการพิสูจน์ถึงความไม่น่าพอใจของกามนั้นที่เกี่ยวข้อง เป็นหน้าที่

[3] มีการถอนออกจากกาม (ความติดข้องพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ) เป็น อาการที่แสดง

[4] สังเวช หรือ สํเวค (สัง-เว-คะ) หมายถึง ปัญญาที่ประกอบด้วยโอตัปปะ พระสุตตันต

ปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 411

(ซึ่งก็หมายถึง ปัญญาที่เห็นโทษภัยในผลของกรรม ในกาม ตามความเป็นจริง นำมาซึ่งความสลด)


  ความคิดเห็น 1  
 
ประสาน
วันที่ 23 มิ.ย. 2562

สาธุๆ ๆ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านและท่านอาจารย์ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 23 มิ.ย. 2562

สาธุค่ะ

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 16 ก.ค. 2564
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ

หัวข้อแนะนำ