สังฆทานที่ถูกต้อง
 
atomic2551
atomic2551
วันที่  9 เม.ย. 2562
หมายเลข  30618
อ่าน  217

ปัจจุบันเราสามารถทำสังฆทานที่ถูกต้องและได้บุญมาก ด้วยวิธีอย่างไรได้บ้างครับ?

เพราะเห็นว่าต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วย และมีสงฆ์ ๒ ฝ่าย ในสมัยพุทธกาล



  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 10 เม.ย. 2562

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ก่อนอื่นต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจว่า สังฆทาน คือ อะไร? มาจากคำสองคำรวมกันคือ
สังฆะ (หมายถึงหมู่ คือ หมู่ของพระอริยะบุคคล ๔ จำพวก, และยังหมายถึงหมู่ของภิกษุที่ได้รับการอุปสมบทอย่างถูกต้องตามพระวินัย ด้วย) + ทาน (เจตนาเป็นเครื่องสละหรือบริจาค และยังหมายถึงไทยธรรม คือ วัตถุที่จะพึงถวายด้วย) ดังนั้น สังฆทานจึงเป็นการถวายไทยธรรมมุ่งตรงต่อสงฆ์ (มุ่งตรงต่อพระอริยสงฆ์) โดยไม่มีการเจาะจง ซึ่งควรที่จะได้ทราบการจำแนกทานในพระศาสนานี้ โดยประเภทใหญ่ ๆ มี ๒ ประเภท  คือ การให้เจาะจงบุคคล (ปาฏิปุคคลิกทาน) ๑  การให้ไม่เจาะจงบุคคล     ให้แก่คณะสงฆ์(สังฆทาน)   การให้ทานแบบเลือกบุคคลผู้รับทาน ไม่ใช่สังฆทาน     ประเภทที่สอง ไม่เลือกหรือไม่เจาะจงผู้รับ     ให้ทั้งคณะ แม้ว่าจะมีตัวแทนของคณะมาเพียงรูปเดียว  ก็เป็นสังฆทาน    เพราะฉะนั้นแล้ว     สังฆทาน  จึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของพระภิกษุ   เพราะสังฆทาน เป็นการให้ทานมุ่งตรงต่อพระอริยสงฆ์    ซึ่งแสดงถึงจิตใจที่ประกอบด้วยความนอบน้อมเคารพยำเกรง ต่อสงฆ์เป็นอย่างยิ่ง    จะมีพระภิกษุผู้รับกี่รูปก็ตาม     ในสมัยนี้ ก็สามารถที่จะทำสังฆทาน ได้ ถ้ามีความเข้าใจอย่างถูกต้อง ครับ

ขอเชิญศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อด้านล่างนี้ครับ

สังฆทาน [ทักขิณาวิภังคสูตร]
สังฆทาน
การถวายสังฆทาน
คำถวายสังฆทาน ถูกหรือไม่
สังฆทานคืออะไร

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ