สิ่งที่ควรพลัดพราก
 
nattawan
nattawan
วันที่  9 เม.ย. 2562
หมายเลข  30620
อ่าน  346

     เมื่อไหร่กิเลสมากมายที่สะสมมาแสนนาน  ฝังแน่นอยู่ในจิตจะพลัดพรากจากไป  และกิเลสจะพลัดพรากจากไปจากจิตได้อย่างไร

     จากการสนทนาทุติยพลสูตรที่ มศพ. ๙ ส.ค. ๕๗

     ทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้เที่ยงหรือเปล่า!!  ฟังแล้วเข้าใจว่าอย่างไร  ถึงไม่ปรากฏแต่ฟังแล้วค่อยๆ ไตร่ตรองว่าสิ่งที่กำลังปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ทุกอย่างที่มีในชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้เที่ยงไหม...ไม่เที่ยง  แปรปรวนเปลี่ยนไป  ดับไปไม่กลับมาอีก  สิ่งที่ดับไปแล้วไม่มีเหลือ  แต่โลภะความติดข้องและความยึดถือยังเหลืออยู่ในจิต  สะสมไปพร้อมที่จะพอใจอีก  ยึดถือว่าเป็นตัวตนอีก  จะมีสิ่งที่แม้เราพอใจมากมายไม่เที่ยงเลยจริงๆ เกิดดับแปรปรวนไปตลอด  แต่สิ่งที่ทิ้งไว้สะสมในจิตที่ไม่พลัดพรากไปเลยคือความไม่รู้และการยึดถือ  

     "ขณะใดก็ตามที่รู้แจ้งสภาพธรรมะที่ไม่เกิดคือนิพพาน  กิเลสทั้งหลายก็พลัดพรากจากไป"  ดีไหม!!!  อย่างอื่นพลัดพรากไปเรื่อยๆ แต่กิเลสไม่เคยพลัดพรากจากไปเลย  สะสมในใจแน่นสนิทพร้อมที่จะเป็นปัจจัยให้เกิด  แต่เมื่อได้รู้ความจริงอริยสัจจะรู้แจ้งสภาพธรรมะที่เป็นสภาพธรรมะเดียวที่สามารถดับกิเลสได้  เมื่อนั้นกิเลสที่มีอยู่  ที่สะสมมาก็พลัดพรากจากไป...ไพเราะไหม...เมื่อไหร่จะถึงเวลาที่กิเลสจะพลัดพรากจากไปเสียที  เพราะอยู่กันมานานแสนนาน  เกิดเมื่อไหร่ชาติไหนก็อยู่ด้วยกันไป  ติดข้องไป  ไม่ว่าอะไรจะปรากฏให้เห็น  ให้ได้ยิน  ทั้งมีความเป็นเราเป็นการยึดถืออย่างมั่นคงแม้สิ่งนั้นไม่มีเหลือ  ก็ยังคงยึดถือว่ายังมี  ยังเป็นเรา  ยังอยู่  เพราะกิเลสยังอยู่ในจิต

     ขณะใดก็ตามที่มีธรรมะที่ดับกิเลส  ขณะนั้นที่กำลังประจักษ์ลักษณะของสภาพธรรมะนั้น  กิเลสก็พลัดพรากจากไป  ไม่กลับมาอีก  เป็นสิ่งที่ควรพลัดพรากไปใช่ไหม  สิ่งอื่นที่ควรพลัดพรากจากไปก็ไปติดข้องไม่อยากให้พลัดพรากจากไปเพราะความติดข้อง  แต่เมื่อไหร่ที่สามารถจะเข้าใจโทษของอกุศล  รู้ว่ากิเลสนั่นแหละตัวร้ายเป็นพิษอย่างยิ่งทั้งวันเหมือนกินยาพิษอยู่ตลอดเวลา  ทำให้เดือดร้อนเพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่เป็นที่พอใจไม่สามารถเข้าไปในใจได้  แต่กิเลสเข้าไปถึงใจ

     ทั้งๆ ที่สิ่งที่พอใจอยู่ข้างนอก  แต่ความยินดีพอใจเข้าไปถึงในใจและไม่ออกด้วย  จนกว่าได้รู้แจ้งสภาพธรรมะซึ่งเป็นธรรมะเดียวที่จะทำให้กิเลสที่มีอยู่มากมายพลัดพรากจากไปไม่กลับมาอีกเลย...โล่งใจไหม!!

     ปกติปกติถ้าเราพลัดพรากจากสิ่งใด  เราก็จะทุกข์โศกเศร้า  พลัดพรากจากกิเลสจะกลายเป็นความแช่มชื่น  ประเสริฐสุด

     ปกติถ้าเราพลัดพรากจากสิ่งที่เรารัก  ก็จะมีความทุกข์จากการพลัดพราก  ไม่อยากพลัดพรากเลย  แต่สิ่งหนึ่งที่ควรอย่างยิ่งที่พอใจจะให้พลัดพรากกลับไม่คิดเป็นการพลัดพรากที่ดีที่สุด...จนกว่าจะถึงวันนั้น

     กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์ด้วยความเคารพยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Somporn.H
Somporn.H
วันที่ 11 เม.ย. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 9 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ