การถวายสังฆทาน
 
chai_dan
วันที่  11 พ.ย. 2549
หมายเลข  2334
อ่าน  3,782

            การถวายสังฆทานต้องเป็นกระป๋องใส่ของใช้หรือเปล่าครับ  

            ถ้าไม่ใช่ควรถวายอะไร ? ถึงจะถูกต้องครับ  


Tag  สังฆทาน

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 12 พ.ย. 2549

           สังฆทาน  หมายถึง  ทานที่ถวายแก่สงฆ์    โดยมากหมายถึง  การถวายอาหาร

 แต่การถวายไทยธรรมอย่างอื่น  ก็เป็นการให้ทานแก่สงฆ์ได้ (สังฆทาน) เช่นการถวาย

 ผ้า  จีวร   การถวายยารักษาโรค  การถวายกุฎีวิหาร เป็นต้น   ฉะนั้น   ไทยธรรมที่ควร

 ถวาย   แก่พระสงฆ์  จึงมีหลายอย่าง  และไม่จำเป็นต้องเป็น  กระป๋องสีเหลือง  หรือมี เครื่องใช้ที่ทางร้านค้ากำหนด   อีกอย่างหนึ่ง     การจะเป็นสังฆทาน    ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่   กระป๋องสีเหลือง  แต่ขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจว่าสงฆ์คืออะไร สภาพจิตใจที่เคารพยำเกรง  ต่อสงฆ์   สภาพจิตที่ไม่หวั่นไหว   เมื่อผู้รับเป็นพระเถระหรือพระใหม่    มีศีลหรือทุศีล

 ไม่เลือก หรือเจาะจงภิกษุรูปใดรูปใดรูปหนึ่ง เป็นต้น


 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 12 พ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 12 พ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
TeTee
วันที่ 20 พ.ย. 2550

1. อยากทราบว่าจะถวายผ้าขนหนูให้พระภิกษุได้หรือเปล่า?

2. ถ้าถวายผ้าขนหนูได้ ต้องจำกัดว่าสีไหนหรือไม่?

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550

ถวายผ้าขนหนูให้กับพระภิกษุไม่ได้ค่ะ  ถ้าจะถวายก็เลือกของที่เหมาะสมกับพระภิกษุ 

ไม่ผิดพระวินัยค่ะ เช่น ถวายปัจจัย  4  คือ จีวร  บาตร ยารักษาโรค   อาหาร  ฯลฯ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
TeTee
วันที่ 21 พ.ย. 2550

ขอบคุณครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ