การถวายสังฆทาน
 
chai_dan
วันที่  11 พ.ย. 2549
หมายเลข  2334
อ่าน  4,665

การถวายสังฆทานต้องเป็นกระป๋องใส่ของใช้หรือเปล่าครับ ถ้าไม่ใช่ควรถวายอะไร ถึงจะถูกต้องครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 12 พ.ย. 2549

สังฆทาน หมายถึง ทานที่ถวายแก่สงฆ์ โดยมากหมายถึง การถวายอาหาร แต่การถวายไทยธรรมอย่างอื่น ก็เป็นการให้ทานแก่สงฆ์ได้ (สังฆทาน) เช่นการถวาย ผ้า จีวร การถวายยารักษาโรค การถวายกุฎีวิหาร เป็นต้น

ฉะนั้น ไทยธรรมที่ควรถวายแก่พระสงฆ์ จึงมีหลายอย่าง และไม่จำเป็นต้องเป็นถังสีเหลืองหรือมีเครื่องใช้ที่ทางร้านค้ากำหนด

อีกอย่างหนึ่ง การจะเป็นสังฆทาน ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ถังสีเหลือง แต่ขึ้นอยู่ที่ความเข้าใจว่าสงฆ์คืออะไร สภาพจิตใจที่เคารพยำเกรงต่อสงฆ์ สภาพจิตที่ไม่หวั่นไหวเมื่อผู้รับเป็นพระเถระหรือพระใหม่ มีศีลหรือทุศีล ไม่เลือกหรือเจาะจงภิกษุรูปใดรูปใดรูปหนึ่ง เป็นต้น

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 12 พ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็น 3  
 
study
วันที่ 12 พ.ย. 2549
 
  ความคิดเห็น 4  
 
TeTee
วันที่ 20 พ.ย. 2550

๑. อยากทราบว่าจะถวายผ้าขนหนูให้พระภิกษุได้หรือเปล่า?

๒. ถ้าถวายผ้าขนหนูได้ ต้องจำกัดว่าสีไหนหรือไม่?

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 พ.ย. 2550

ถวายผ้าขนหนูให้กับพระภิกษุไม่ได้ค่ะ ถ้าจะถวายก็เลือกของที่เหมาะสมกับพระภิกษุ ไม่ผิดพระวินัยค่ะ เช่น ถวายปัจจัย ๔ คือ จีวร บาตร ยารักษาโรค อาหาร ฯลฯ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
TeTee
วันที่ 21 พ.ย. 2550

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 8 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ