สติอยู่ไหน
 
nattawan
nattawan
วันที่  15 ส.ค. 2561
หมายเลข  29999
อ่าน  554

 

   ขณะที่ฟังธรรมะแล้วเข้าใจขณะนั้นเป็นสติ  แต่ไม่มีใครเข้าใจสติ  ขณะทำสิ่งที่ดีงามขณะนั้นก็เป็นสติ  แต่ก็ไม่มีใครรู้จักสติ  เป็นเราทั้งหมดที่กำลังทำ  ทุกอย่างที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริง  ละเอียดอย่างยิ่งเป็นแต่ละหนึ่ง  แต่ไม่มีใครรู้  แต่ละหนึ่งค่อยๆ เข้าใจขึ้นว่ามีในชีวิตประจำวัน  แต่ถ้าขาดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ไม่มีใครสามารถจะรู้ว่านั้นเป็นธรรมะซึ่งมีจริงๆ เมื่อเกิดขึ้น  แล้วก็ดับไปตลอดเวลาแม้แต่ในขณะนี้  สติก็เกิดแล้วดับแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จักสติ

   สติขั้นฟังยังไม่ใช่สัมมาสติ  เพราะสัมมาสติต้องเกิดกับปัญญาที่สามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังปรากฏเดี๋ยวนี้ตามความเป็นจริง  ถ้าไม่มีปัญญาก็เป็นแค่สติขั้นทาน  ศีล  ขั้นเข้าใจธรรมะ  ต้องฟังธรรมะเพื่อละความไม่รู้และความเข้าใจผิด 

   สาวกผู้ฟังคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาทในพระปัญญาคุณที่ทรงแสดงหนทางที่ละเอียดลึกซึ้งที่สามารถจะเข้าใจความจริงของสภาพธรรมะที่พระองค์ทรงตรัสรู้

   ขณะนี้ทุกสิ่งทุกอย่างลวง  พูดถึงสติแต่ไม่เข้าใจสติ  พูดถึงเห็นแต่ก็เป็นเราเห็น  กว่าจะถึงระดับสติปัฏฐานก็ต้องอาศัยสติขั้นฟังเพื่อละความไม่รู้ที่สะสมมานานมาก สติอยู่ไหน  มีก็ไม่รู้  จนกว่าจะค่อยๆ เข้าใจขึ้น

   หนทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือละความไม่รู้  ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเห็นผิดและอกุศลสิ่งไม่ดีมากมาย  ซึ่งไม่มีใครทำให้เกิด  แต่เกิดแล้วเดี๋ยวนี้  ฟังธรรมะให้เกิดความเข้าใจถูกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและค่อยๆ เข้าใจขึ้น

   เห็นประโยชน์ที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้ ซึ่งไม่มีใครรู้  แต่มีผู้บำเพ็ญบารมีจนกระทั่งสามารถประจักษ์แจ้ง  และทุกคำที่ตรัสก็ทำให้ผู้ฟังได้ยินคำที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน  และเป็นความเข้าใจซึ่งไม่มีใครสามารถทำให้เข้าใจได้ว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่มีจริงๆ ซึ่งทรงตรัสรู้

   ประเสริฐที่สุดที่จะรู้ว่าไม่มีเรา  มีเพียงสิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยแล้วดับไป  หลงติดข้องในสิ่งที่ไม่มีมานานแสนนาน

   กราบบูชาคุณท่านอ.สุจินต์  บริหารวนเขตต์  และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

   


  ความคิดเห็น 1  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 18 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ