ให้ผู้หนึ่งเช่าที่ โดยฆ่าปลา จะมีส่วนร่วมในการทำกรรมมั้ยคะ
 
ผู้เริ่มศึกษาพระธรรม
วันที่  18 ส.ค. 2561
หมายเลข  30006
อ่าน  371

ไม่สบายใจเรื่องนี้ค่อนข้างมากค่ะ เพราะคนที่จะมาเช่า เขาบอกกับเราแล้วว่าจะเช่าไปทำอะไร จะบอกว่าเราไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ ส่วนตัวรู้สึกเหมือนเรารู้เห็นในการที่เขาฆ่าปลาครั้งนี้ และได้ยินว่าเจตนาคือกรรมและเกิดกับจิตทุกดวง เลยทำให้ยิ่งรู้สึกสับสนว่าเราจะบาปมั้ยคะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 20 ส.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
บาปไม่บาปสำคัญที่เจตนา หากไม่มีเจตนาที่จะฆ่า  ก็ไม่บาป แต่ หากมีเจตนาฆ่าเห็นดี เห็นงามด้วย ก็บาป เพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาจิตตัวเองเป็นสำคัญ และควรพิจารณารอบคอบว่า ถ้าใครก็ตามจะมาเช่าที่เพื่อทำบาป ควรให้เช่าหรือไม่  เพราะเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอยู่แล้ว แต่ ก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้เช่าเองว่าจะตัดสินใจอย่างไรเป็นสำคัญ ครับ

เรื่อง บาปไม่บาปอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญ

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 103

[พระโมคคลีบุตรติสสเถระอ้างพระพุทธพจน์เล่าอดีตนิทาน]

ลำดับนั้น พระเถระ (ถวายวิสัชนา) ให้พระราชาทรงเข้าพระทัยเนื้อความนี้ด้วยพระสูตรนี้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม บุคคลคิดแล้ว จึงกระทำกรรมด้วยกาย วาจา ใจ๑ ดังนี้. เพื่อแสดงเนื้อความนั้นนั่นแล พระเถระจึงนำติดติรชาดกมา (เป็นอุทาหรณ์) ดังต่อ

ไปนี้.

ขอถวายพระพร มหาบพิตร ! ในอดีตกาล นกกระทาชื่อ ทีปกะเรียนถามพระดาบสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ! นกเป็นอันมากเข้าใจว่า ญาติของพวกเราจับอยู่แล้ว จึงพากันมา นายพรานอาศัยข้าพเจ้า(นกต่อ)ย่อมถูกต้องกรรม เมื่อนายพรานอาศัยข้าพเจ้าทำบาปนั้น ใจข้าพเจ้า ย่อมสงสัย ว่า (บาปนั้นจะมีแก่ข้าพเจ้า หรือหนอ ?).พระดาบส ตอบว่า ก็ท่านมีความคิด (อย่างนี้) หรือว่า ขอนกทั้งหลายเหล่านี้มา เพราะเสียง และเพราะเห็นรูปของเราแล้วจงถูกแร้ว หรือจงถูกฆ่านกกระทา เรียนว่า ไม่มี ท่านผู้เจริญลำดับนั้น ดาบสจึงให้นกกระทานั้นเข้าใจยินยอมว่า ถ้าท่านไม่มีความคิดไซร้ บาปก็ไม่มี แท้จริง กรรมย่อมถูกต้องบุคคลผู้คิดอยู่เท่านั้น หาถูกต้องบุคคลผู้ไม่คิดไม่ถ้าใจของท่าน ไม่ประทุษร้าย (ในการทำความชั่ว) ไซร้ กรรมที่นายพรานอาศัยท่านกระทำ ก็ไม่ถูกต้องท่าน บาปก็ไม่ติดเปื้อนท่าน ผู้มีความขวนขวายน้อยผู้เจริญ (คือบริสุทธิ์).

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 20 ส.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

แต่ละคนก็สะสมมาแตกต่างกัน มีความประพฤติต่างกัน  แต่สำหรับผู้ที่เป็นมิตร หวังดี หวังประโยชน์เกื้อกูลต่อผู้อื่น ก็ควรที่จะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์  ไม่เห็นดีเห็นงามไปกับสิ่งที่ผิด เพราะสิ่งที่ผิด ก็ย่อมผิด จะเป็นสิ่งที่ถูก ไม่ได้   เมื่อรู้ว่าสิ่งใดผิด ก็ไม่ควรส่งเสริมสนับสนุน  ปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูก จะอุปการะเกื้อกูลให้กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นประโยชน์ทั้งกับตนเองและผู้อื่น  ปัญญา นำไปในกิจทั้งปวงที่ดีงาม  จะไม่นำพาไปสู่ความชั่วร้ายเลยแม้แต่น้อย   ครับ 

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
ผู้เริ่มศึกษาพระธรรม
วันที่ 20 ส.ค. 2561

กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ผู้เริ่มศึกษาพระธรรม
วันที่ 20 ส.ค. 2561
อ้างอิงจาก หัวข้อ โดย ผู้เริ่มศึกษาพระธรรม

ไม่สบายใจเรื่องนี้ค่อนข้างมากค่ะ เพราะคนที่จะมาเช่า เขาบอกกับเราแล้วว่าจะเช่าไปทำอะไร จะบอกว่าเราไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้ ส่วนตัวรู้สึกเหมือนเรารู้เห็นในการที่เขาฆ่าปลาครั้งนี้ และได้ยินว่าเจตนาคือกรรมและเกิดกับจิตทุกดวง เลยทำให้ยิ่งรู้สึกสับสนว่าเราจะบาปมั้ยคะ

บาปมั้ย ,ให้เช่าที่ฆ่าปลา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ผู้เริ่มศึกษาพระธรรม
วันที่ 23 ส.ค. 2561

ได้คำตอบที่ชัดเจน ขอบคุณจริงๆ ค่ะ และขออนุโมทนาในกุศลจิตด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
วิริยะ
วันที่ 27 ส.ค. 2561

ขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ส.ค. 2561

อยู่ที่จิต  ถ้าจิตเศร้าหมองก็เป็นอกุศล ถ้าเราสามารถหาคนเช่าที่เว้นจากการฆ่าสัตว์ได้ดีกว่าค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ