จีวรมาจากชุดโรมันโบราณจริงหรือไม่
 
nattawan
nattawan
วันที่  18 ส.ค. 2561
หมายเลข  30004
อ่าน  342

     ผู้ดำเนินรายการท่องเที่ยวรายการหนึ่งกล่าวว่า  พระพุทธเจ้าได้นำเครื่องแต่งกายโรมันโบราณมาใช้เป็นแบบจีวรพระภิกษุ  จริงหรือไม่  มีกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระไตรปิฎกไหมคะ

     ขอบพระคุณและอนุโมทนาค่ะ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ส.ค. 2561
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ตามความเป็นจริงแล้ว ลักษณะของจีวรของพระภิกษุทั้งหลาย  มีลักษณะเหมือนกับนาของชาวมคธ  ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พระอานนท์เถระ จัดทำ  ดังข้อความที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก 

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความโดยตรงจากพระวินัยปิฎก ได้ที่หัวข้อนี้ ครับ

ลักษณะของจีวร [พระวินัยปิฎก มหาวรรค]

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 18 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
kullawat
วันที่ 20 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nattawan
nattawan
วันที่ 20 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ