การเลือกเกิด
 
ลูกสาว
วันที่  17 ส.ค. 2561
หมายเลข  30003
อ่าน  577

อยากทราบว่าถ้าอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่าภพภูมิมนุษย์แล้วต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นสามารถเลือกมาเกิดได้ไหม ถ้าเลือกได้จะกำหนดเองได้ไหมว่าต้องการเกิดมาในครรภ์ผู้ใด ขอบคุณค่ะ (ขออภัยถ้าเป็นคำถามที่ไม่มีประโยชน์  ไม่ต้องตอบก็ได้ค่ะ)


  ความคิดเห็น 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 18 ส.ค. 2561

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

การที่จะเกิดที่ภพไหนนั้น ก็เพราะกรรมนำเกิด  ไม่ใช่ใครที่จะเลือกเกิดที่นั่นที่นี่ แต่เพราะกรรมจำแนกให้บุคคลนั้นเกิดตามเหตุที่ได้กระทำไว้   แม้บางท่านจะเกิดเป็นเทวดาซึ่งเป็นสุคติภูมิที่สูงกว่ามนุษย์  แต่เมื่อเคลื่อนจากความเป็นเทวดาแล้ว ยังเกิดในนรกได้   ซึ่งเป็นเพราะอกุศลกรรมที่เคยทำมาแล้ว นำเกิดในอบายภูมิ นั่นเอง  เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้น

ที่สำคัญ คือ ในภพนี้ชาตินี้ ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว ประโยชน์อยู่ที่ การมีโอกาสได้สะสมความดีและฟังพระธรรมให้เข้าใจ สะสมเป็นอุปนิสัยที่ดีต่อไป ครับ

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 18 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ลูกสาว
วันที่ 20 ส.ค. 2561

การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคงดีที่สุด ขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญค่ะ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 28 ส.ค. 2561

ทุกอย่างอยู่ที่เหตุปัจจัย  การที่จะเกิดที่ดีก็ต้องทำเหตุดี  เช่น คบสัตบุรุษ  ฟังธรรมของสัตบุรุษ  เป็นเหตุให้ปัญญาเจริญ  กุศลอืนๆ ก็เจริญด้วยค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ