ขอเชิญรับชมรายการบ้านธัมมะ ตอนพิเศษ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑
 
มศพ.
วันที่  17 ส.ค. 2561
หมายเลข  30001
อ่าน  491

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอเชิญรับชมรายการบ้านธัมมะ
ตอนพิเศษ
เรื่อง

"พระพุทธศาสนาเถรวาท รัฐธรรมนูญ และการสืบสานพระธรรมวินัย"

ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑

เวลา ๑๖.๐๕ น.  ถึง  ๑๖.๕๕  น.

-วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑

ขอเชิญรับชมย้อนหลัง วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้ที่ยูทูปด้านล่างนี้

(เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการเปิด  ดังนั้น รายการบ้านธัมมะตอนพิเศษ ตอนที่ ๒   ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จะออกอากาศชดเชยให้  ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน นี้  เวลา ๑๖.๐๕ - ๑๗.๐๐ น.)  

-วันพฤหัสบดี ที่ ๖  กันยายน ๒๕๖๑

ขอเชิญรับชมย้อนหลัง วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ที่ยูทูปด้านล่างนี้

-วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑

ขอเชิญรับชมย้อนหลัง วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ได้ที่ยูทูปด้านล่างนี้-วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

(เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการเปิด  ดังนั้น รายการบ้านธัมมะตอนพิเศษ ตอนที่ ๔  ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จะออกอากาศชดเชยให้  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน นี้  เวลา ๑๖.๐๕ - ๑๗.๐๐ น.)  

ขอเชิญรับชมย้อนหลัง วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ได้ที่ยูทูปด้านล่างนี้-วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ขอเชิญรับชมย้อนหลัง วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ได้ที่ยูทูปด้านล่างนี้

รายการบ้านธัมมะตอนพิเศษ  วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญรับชมย้อนหลัง วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ได้ที่ยูทูปด้านล่างนี้


รายการบ้านธัมมะตอนพิเศษ  วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญรับชมย้อนหลัง วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ได้ที่ยูทูปด้านล่างนี้

รายการบ้านธัมมะตอนพิเศษ  วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

ขอเชิญรับชมย้อนหลัง วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ได้ที่ยูทูปด้านล่างนี้

...ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรม จงมีแด่ทุกท่าน...


  ความคิดเห็น 1  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 17 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pulit
pulit
วันที่ 19 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 19 ส.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 4  
 
มศพ.
วันที่ 3 ก.ย. 2561

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการเปิด  ดังนั้น รายการบ้านธัมมะตอนพิเศษ ตอนที่ ๒   ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จะออกอากาศชดเชยให้  ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน นี้  เวลา ๑๖.๐๕ - ๑๗.๐๐ น. 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
มศพ.
วันที่ 17 ก.ย. 2561

เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการเปิด  ดังนั้น รายการบ้านธัมมะตอนพิเศษ ตอนที่ ๔  ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ จะออกอากาศชดเชยให้  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน นี้  เวลา ๑๖.๐๕ - ๑๗.๐๐ น.

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ