กรุณาอธิบาย เป็นเรา ด้วยตัญหา ทิฏฐิ มานะ

 
JANYAPINPARD
วันที่  20 ก.พ. 2550
หมายเลข  2874
อ่าน  2,873

กรุณาอธิบาย เป็นเราด้วยตัญหา ทิฏฐิ มานะ ความเป็นเราคงไม่เกิดทุกขณะจิต หรือว่าความเป็นเราสะสมเป็นอนุสัยกิเลสด้วย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 ก.พ. 2550

ปุถุชนทั้งหลายย่อมยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นเราด้วยอำนาจตัณหา คือ โลภะบ้าง มานะความถือตัวบ้าง ทิฏฐิ ความเห็นผิดบ้าง คือ ถ้าเพียงยินดีพอใจ ติดข้องชื่อว่า การยึดถือขันธ์ห้าด้วยความเป็นเรา (ไม่มีความเห็นผิด) ด้วยตัณหา และ ขณะใดที่สำคัญตัวเองว่าดีกว่าคนอื่น ต่ำกว่าคนอื่น เสมอกับคนอื่น ลักษณะนี้ชื่อว่า การยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นเราด้วยมานะ (ความถือตัว) และขณะใดที่สำคัญผิดว่าขันธ์ห้า เป็นตัวตนของเราจริงๆ เป็นของเที่ยง อย่างนี้ชื่อว่า ยึดถือด้วยทิฏฐิ แต่ความเป็นเราย่อมไม่มีทุกขณะจิต เพราะขณะที่กุศลเกิดขึ้นไม่มีการยึดถือว่าเป็นเรา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 20 ก.พ. 2550

เชิญคลิกอ่านได้ที่ ... เป็นเรา ด้วยตัณหา ทิฏฐิ มานะ

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 309

เหล่านั้น บทว่า ทิฏฺฐิฏฺฐานานิ ความว่า แม้ทิฏฐิ ก็ชื่อว่า ที่ตั้งแห่งทิฏฐิทั้งอารมณ์ของทิฏฐิ ทั้งปัจจัยของทิฏฐิ ก็ชื่อว่า ที่ตั้งของทิฏฐิ

ในบทว่า รูปํ เอตํ มม เป็นต้น การถือว่า นั่นของเรา เป็นตัณหาคาหะ การถือว่าเราเป็นนั่นเป็นมานคาหะ การถือว่า นั่นเป็นตัวของเราเป็นทิฏฐิคาหะ เป็นอันตรัส ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งมีรูปเป็นอารมณ์ด้วยประการฉะนี้

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
วันที่ 20 ก.พ. 2550

ตัณหา มานะ ทิฏฐิ เป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้า ทำให้เราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏฏ์เพราะความยินดีติดข้อง ทำให้เราเกิดความทุกข์ กับสิ่งที่แปรเปลี่ยนไป ตัณหายึดขันธ์ ๕ เหมือนกำมือเปล่า ไม่มีสาระ มานะ ความสำคัญตนว่าดีกว่า เก่งกว่า หรือว่าเสมอกัน หรือสำคัญว่าเราต่ำกว่า เป็นต้น เพราะมานะทำให้เกิดกิเลส ทำให้เกิดในอบาย วิบากอย่างเบาภายหลังมาเป็นมนุษย์ก็ทำให้เกิดในตระกูลต่ำ ความเห็นผิดทำให้เกิดในอบาย สังสารวัฏฏ์ยาวอยู่แล้วก็ยิ่งยาวออกไปอีก

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 18 ส.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ