กรุณาอธิบาย เป็นเรา ด้วยตัญหา ทิฏฐิ มานะ
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  20 ก.พ. 2550
หมายเลข  2874
อ่าน  2,280

กรุณาอธิบาย เป็นเราด้วยตัญหา ทิฏฐิ  มานะ ความเป็นเราคงไม่เกิดทุกขณะจิต หรือว่าความเป็นเราสะสมเป็นอนุสัยกิเลสด้วย


Tag  กิเลส ความเป็นเรา ตัณหา ทิฏฐิ มานะ สะสม อนุสัย
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 20 ก.พ. 2550

   ปุถุชนทั้งหลายย่อมยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นเราด้วยอำนาจตัณหา คือ โลภะบ้าง มานะความถือตัวบ้าง ทิฏฐิ ความเห็นผิดบ้าง คือ ถ้าเพียงยินดีพอใจ ติดข้องชื่อ ว่า การยึดถือขันธ์ห้าด้วยความเป็นเรา (ไม่มีความเห็นผิด) ด้วยตัณหา และ ขณะใดที่สำคัญตัวเองว่าดีกว่าคนอื่น ต่ำกว่าคนอื่น เสมอกับคนอื่น ลักษณะนี้ชื่อว่า การยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นเราด้วยมานะ(ความถือตัว) และขณะใดที่สำคัญผิดว่าขันธ์ห้า เป็นตัวตนของเราจริงๆ เป็นของเที่ยง อย่างนี้ชื่อว่า ยึดถือด้วยทิฏฐิ แต่ความเป็นเราย่อมไม่มีทุกขณะจิต เพราะขณะที่กุศลเกิดขึ้นไม่มีการยึดถือว่าเป็นเรา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
study
วันที่ 20 ก.พ. 2550

เชิญคลิกอ่านได้ที่... เป็นเรา ด้วยตัณหา ทิฏฐิ มานะ    

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๒- หน้าที่ 309

  เหล่านั้น บทว่า ทิฏฺฐิฏฺฐานานิ  ความว่า แม้ทิฏฐิ ก็ชื่อว่า ที่ตั้งแห่งทิฏฐิทั้งอารมณ์ของทิฏฐิ   ทั้งปัจจัยของทิฏฐิ ก็ชื่อว่า ที่ตั้งของทิฏฐิ ในบทว่า  รูปํ  เอตํ  มม  เป็นต้น การถือว่า นั่นของเรา เป็นตัณหาคาหะ  การถือว่าเราเป็นนั่นเป็นมานคาหะ การถือว่า นั่นเป็นตัวของเราเป็นทิฏฐิคาหะ เป็นอันตรัส ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งมีรูปเป็นอารมณ์ด้วยประการฉะนี้ ส่วนรูปไม่ควรกล่าวว่าเป็นอัตต. เเม้ในเวทนา เป็นต้น    

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 20 ก.พ. 2550

ตัณหา มานะ ทิฎฐิ เป็นธรรมเครื่องเนิ่นช้า ทำให้เราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฎฎ์เพราะความยินดีติดข้อง  ทำให้เราเกิดความทุกข์ กับสิ่งที่แปรเปลี่ยนไป ตัณหายึดขันธ์ 5   เหมือนกำมือเปล่า ไม่มีสาระ  มานะ ความสำคัญตนว่าดีกว่า เก่งกว่า หรือว่าเสมอกัน หรือสำคัญว่าเราต่ำกว่า เป็นต้นเพราะมานะทำให้เกิดกิเลสทำให้เกิดในอบาย วิบากอย่างเบาภายหลังมาเป็นมนุษย์ก็ทำให้เกิดในตระกูลต่ำ ความเห็นผิดทำให้เกิดในอบาย สังสารวัฏฏ์ยาวอยู่แล้วก็ยิ่งยาวออกไปอีก

 
  ความคิดเห็น 4  
 
เซจาน้อย
วันที่ 1 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็น 5  
 
peem
วันที่ 18 ส.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ