จตุคามรามเทพ
 
กระดาษ
วันที่  21 ก.พ. 2550
หมายเลข  2883
อ่าน  685

ได้ยินชื่อว่า จตุคามรามเทพ ก็เลยอยากเรียนถามว่า  มีความเกี่ยวข้องกับ

          พระพุทธศาสนาไหมครับ     ขอบคุณครับ


Tag  จตุคามรามเทพ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 21 ก.พ. 2550


      ยังไม่พบคำดังกล่าวในพระไตรปิฎก และอรรถกถา    พระธรรมที่พระสัมมา-สัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้น่าสนใจกว่ามาก    เพราะพระธรรมรัตนะมีค่ายิ่งกว่าสิ่ง

ของใดๆ  ในโลกนี้พระธรรมรัตนะ   เป็นทรัพย์ที่น่าปลื้มใจ  เป็นรัตนะที่จะทำให้

พ้นจากวัฏฏทุกข์นี้ได้

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

เราจักแสวงหาพระนิพพาน [คาถาของสุเมธบัณฑิต]

                

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 21 ก.พ. 2550


แม้เทพองค์ไหนๆ  ก็ยังต้องการที่จะฟังพระธรรม  จากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปุถุชนพึงทราบว่า   ไม่ว่าอิทธิฤทธิ์ปาฎิหาริย์ใดๆ   ก็ไม่สามารถนำหมู่สัตว์      ออกจาก

สังสารวัฏฏ์นี้ได้  จึงควรสนใจในธรรมมากกว่าที่จะหวั่นไหวไปในสิ่งเหล่านั้น  ซึ่งไม่ก่อ

ให้เกิดปัญญาแต่ประการใด

 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ก.พ. 2550


     ไม่ว่าสัตว์  2  เท้า   สัตว์  4  เท้า   พระพุทธเจ้าเป็นเลิศที่สุดประเสริฐที่สุด  ไม่มีผู้ใดในจักรวาลจะเปรียบได้   พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดา และมนุษย์   เป็นผู้ควร

แก่สักการะและเคารพยกย่องว่าเป็นมหาบุรุษที่เลิศที่สุดในโลก

 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
อิสระ
อิสระ
วันที่ 24 เม.ย. 2550

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ