บุญอันเป็นเครื่องต่อต้านความขลาดกลัว
 
medulla
วันที่  22 ก.พ. 2550
หมายเลข  2884
อ่าน  1,055

ได้อ่านประโยคนี้ จากข้อความที่บ้านธัมมะนำมาขึ้นไว้ที่หน้า ธรรมเตือนใจ ประโยคนี้มีประโยชน์มาก คือ "บุญ อันเป็นเครื่องต่อต้านความขลาดกลัว" รู้สึกถึงพระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงชี้ทางไว้

ขอรบกวนทางบ้านธัมมะช่วยหาพระสูตรที่มีคำกล่าวนี้ให้ทีค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ


Tag  บุญ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ
  ความคิดเห็น 1  
 
study
วันที่ 22 ก.พ. 2550

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

บุญทั้งหลายอันนำความสุขมาให้ 

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 162    
 
  บุคคลควรกำจัดความตระหนี่ อันเป็นสนิมในใจ ให้ทานเถิด เพราะบุญทั้งหลาย ย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ ทั้งหลายในโลกหน้า.

 
  ความคิดเห็น 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 22 ก.พ. 2550

ส่วนคนที่ให้ทานไม่ได้เพราะเหตุ 2 ประการ คือ ความตระหนี่ และความประมาท ประมาทว่าเรายังหนุ่มยังสาว ประมาทในทรัพย์สมบัติ ท่านเปรียบทรัพย์ของคนที่ใม่ให้ เหมือนคนตาย เพราะคนตายไม่สามารถจำแนกแจกทานได้

 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pornpaon
วันที่ 22 ก.พ. 2550
สาธุ... ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็น 4  
 
medulla
วันที่ 22 ก.พ. 2550
ขอบพระคุณมากค่ะ ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็น 5  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 12 พ.ค. 2550
 
  ความคิดเห็น 6  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 13 ต.ค. 2550

ขณะที่กลัวเป็นอกุศล ขณะที่เป็นบุญไม่กลัว

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ