ปาฏิหาริย์ที่ประเสริฐที่สุด คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  29 ส.ค. 2557
หมายเลข  25423
อ่าน  1,481

     ปาฏิหาริย์ที่ประเสริฐที่สุด คือ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ (คำสอนเป็นอัศจรรย์) ซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ทำให้สัตว์โลกจากที่เป็นผู้มากไปด้วยกิเลสที่สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏฏ์  สามารถดับกิเลสได้จนหมดสิ้น ไม่เกิดอีกเลย นี้เป็นประโยชน์สูงสุดของอนุสาสนีปาฏิหาริย์  เป็นคำสอนที่เป็นอัศจรรย์จริงๆ  ทำให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง คือ สามารถดับกิเลสได้จนหมดสิ้น ซึ่งสิ่งอื่นไม่สามารถที่จะทำให้เป็นอย่างนี้ได้เลย ต้องอาศัยพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงเท่านั้น หรือถ้าไม่ยังไม่สามารถดับกิเลสได้จนหมดสิ้น ถึงความเป็นพระอรหันต์   ก็ย่อมจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมตามกำลังปัญญาของแต่ละคน เป็นพระอนาคามี เป็นพระสกทาคามี เป็นพระโสดาบัน และถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล ก็เป็นกัลยาณปุถุชน เป็นคนดี ที่เข้าใจพระธรรม สะสมปัญญา ความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นที่พึ่งต่อไปในภายหน้า

     ดังนั้น สะสมไปจนกว่าปัญญาจะเป็นปาฏิหาริย์ คือ สะสมปัญญาจนปัญญามีกำลังดับกิเลสได้หมด ก็เป็น ปาฏิหารย์ที่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารย์ ครับ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ประสาน
วันที่ 30 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
วิริยะ
วันที่ 30 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pulit
pulit
วันที่ 30 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และ ขอร่วม อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 30 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
j.jim
j.jim
วันที่ 30 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 31 ส.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
papon
papon
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
palsawangpattanagul
palsawangpattanagul
วันที่ 10 เม.ย. 2563

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ