ไม่ใช่เรื่องหวัง ต้องการ จดจ้อง หรือ ไปกระทำอะไร
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  30 ส.ค. 2557
หมายเลข  25429
อ่าน  1,157

     สิ่งที่สำคัญที่สุด   ต้องเริ่มที่การฟังพระธรรมให้เข้าใจ   ฟังพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง  ซึ่งแสดงถึงสิ่งที่มีจริงทั้งหมด  จากที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าขณะนี้เป็นธรรม ก็จะค่อยๆ สะสมความเข้าใจที่ถูกต้องไปตามลำดับ  มีความเข้าใจว่าธรรมไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหน มีจริงในขณะนี้  ฟังจนกว่าจะเข้าใจจริงๆ   เพราะทุกขณะไม่พ้นไปจากธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างไม่ขาดสาย  ซึ่งไม่มีใครบังคับให้เกิดขึ้นเป็นไปได้  แต่เกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย  เพราะมีการฟังพระธรรมบ่อยๆ เนืองๆ  จึงมีเหตุที่จะทำให้มีการพิจารณา หรือระลึกถึงพระธรรมที่ได้ยินได้ฟังอย่างถูกต้องแยบคาย ซึ่งก็ไม่พ้นไปจากเรื่องของธรรมที่ได้ยินได้ฟัง ในขณะนั้นก็เป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา  ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลย ก็คงจะไม่มีการพิจารณาไตร่ตรองพระธรรมอย่างแน่นอน      

     สิ่งที่มีจริงในขณะนี้ นั่นเอง ที่จะเป็นที่ตั้งให้ปัญญารู้ตามความเป็นจริง เป็นไปตามเหตุตามปัจจัย จริงๆ  ไม่ใช่เรื่องหวัง ไม่ใช่เรื่องต้องการ  ไม่ใช่เรื่องของความจดจ้อง ไม่ใช่เรื่องของการไปกระทำอะไรด้วยความเป็นตัวตน ด้วยความเห็นผิด และ ด้วยความไม่รู้ แต่เป็นเรื่องของการอบรมเจริญปัญญาไปตามลำดับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ประสาน
วันที่ 31 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ