สติปัฏฐาน วิปัสสนาญาณ.. สำคัญที่การเริ่มต้นฟังให้เข้าใจ
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  1 ก.ย. 2557
หมายเลข  25445
อ่าน  1,635

สภาพธรรมที่มีจริงทั้งหมดเป็นที่ตั้งให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะที่ปรากฏ ตามความเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม หรือ นามธรรม สำคัญอยู่ที่ความเข้าใจถูกเห็นถูกในเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ มีเพียงพอหรือไม่ที่จะเป็นเหตุให้สติปัฏฐานเกิด เป็นเรื่องของความเข้าใจทั้งหมด ตามความเป็นจริงแล้ว สติปัฏฐานเกิดได้ทั้งทางปัญจทวาร และ ทางมโนทวาร ตามเหตุตามปัจจัย ถ้าเป็นทางปัญจทวาร ก็ระลึกรู้รูปธรรมที่ปรากฏ ส่วนทางมโนทวารก็มีสภาพธรรมที่มีจริง เช่น ในขณะที่จิตคิดถึงรูปร่างสัณฐานจากสิ่งที่ปรากฏทางตา ในขณะนั้นสภาพธรรมที่มีจริง คือ จิตซึ่งเป็นสภาพธรรมที่คิดนึก จิตคิดนึก มีจริง แต่เรื่องที่คิดไม่มีจริง เพราะเป็นเพียงเรื่องราวที่คิดนึกในรูปร่างสัณฐานจากสิ่งที่ปรากฏทางตา เท่านั้น

เพราะฉะนั้น ขณะที่คิดนั้น จิตมีจริง ปัญญาที่เกิดพร้อมสติ ที่เป็นสติปัฏฐานนั้น ก็ระลึกรู้ในลักษณะของจิตที่กำลังคิดนึกได้ เป็นสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นเป็นไปทางมโนทวาร เป็นต้น

สำหรับวิปัสสนาญาณ เป็นปัญญาที่รู้อย่างแจ่มแจ้ง มีเป็นลำดับขั้น ถ้าหากว่าไม่มีความความเข้าใจตั้งแต่ต้นแล้ว ทั้งสติปัฏฐาน ทั้งวิปัสสนาญาณย่อมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้เลย เพราะฉะนั้นแล้ว จึงสำคัญที่การเริ่มต้นฟังให้เข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆ ในขณะนี้


  ความคิดเห็น 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 17 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
จิตภาวนา
จิตภาวนา
วันที่ 20 ธ.ค. 2559

เป็นเช่นนั้น จริงแท้ ปัญญาจะมีได้ต้องเริ่มต้นจาก สุตะมยปัญญา โดยแท้

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
Lertchai
Lertchai
วันที่ 23 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 19 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ประสาน
วันที่ 20 ม.ค. 2560

สาธุๆ ๆ อนุโมทนาในกุศลจิตของทุุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
แสวงรวยสูงเนิน
แสวงรวยสูงเนิน
วันที่ 20 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ และหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจ และทำตามได้จริงๆ ครับ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 22 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
peem
วันที่ 23 ก.พ. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 9 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 16 มี.ค. 2560

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
doungjai
วันที่ 6 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
มานิสาโข่งเขียว
วันที่ 12 เม.ย. 2560

อนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็น 15  
 
kullawat
วันที่ 22 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 16  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 22 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ