สติปัฏฐาน วิปัสสนาญาณ.. สำคัญที่การเริ่มต้นฟังให้เข้าใจ
 
Guest
วันที่  1 ก.ย. 2557
หมายเลข  25445
อ่าน  1,382

       สภาพธรรมที่มีจริงทั้งหมดเป็นที่ตั้งให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้ลักษณะที่ปรากฏ ตามความเป็นจริงได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม หรือ นามธรรม สำคัญอยู่ที่ความเข้าใจถูกเห็นถูกในเรื่องของสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้  มีเพียงพอหรือไม่ที่จะเป็นเหตุให้สติปัฏฐานเกิด  เป็นเรื่องของความเข้าใจทั้งหมด  ตามความเป็นจริงแล้ว  สติปัฏฐานเกิดได้ทั้งทางปัญจทวาร และ ทางมโนทวาร  ตามเหตุตามปัจจัย ถ้าเป็นทางปัญจทวาร ก็ระลึกรู้รูปธรรมที่ปรากฏ  ส่วนทางมโนทวารก็มีสภาพธรรมที่มีจริง เช่น  ในขณะที่จิตคิดถึงรูปร่างสัณฐานจากสิ่งที่ปรากฏทางตา ในขณะนั้นสภาพธรรมที่มีจริง คือ จิตซึ่งเป็นสภาพธรรมที่คิดนึก  จิตคิดนึก มีจริง แต่เรื่องที่คิดไม่มีจริง เพราะเป็นเพียงเรื่องราวที่คิดนึกในรูปร่างสัณฐานจากสิ่งที่ปรากฏทางตา เท่านั้น  เพราะฉะนั้น  ขณะที่คิดนั้น จิตมีจริง ปัญญาที่เกิดพร้อมสติ ที่เป็นสติปัฏฐานนั้น ก็ระลึกรู้ในลักษณะของจิตที่กำลังคิดนึกได้   เป็นสติปัฏฐานที่เกิดขึ้นเป็นไปทางมโนทวาร  เป็นต้น

        สำหรับวิปัสสนาญาณ เป็นปัญญาที่รู้อย่างแจ่มแจ้ง มีเป็นลำดับขั้น ถ้าหากว่าไม่มีความความเข้าใจตั้งแต่ต้นแล้ว ทั้งสติปัฏฐาน ทั้งวิปัสสนาญาณย่อมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นเป็นไปได้เลย  เพราะฉะนั้นแล้ว จึงสำคัญที่การเริ่มต้นฟังให้เข้าใจในสิ่งที่มีจริง ๆ ในขณะนี้  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 17 ก.พ. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
จิตภาวนา
จิตภาวนา
วันที่ 20 ธ.ค. 2559

เป็นเช่นนั้น จริงแท้

ปัญญาจะมีได้ต้องเริ่มต้นจาก สุตะมยปัญญา โดยแท้ 

สา......ธุ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 22 ธ.ค. 2559

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Lertchai
Lertchai
วันที่ 23 ธ.ค. 2559

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
kukeart
kukeart
วันที่ 19 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ประสาน
วันที่ 20 ม.ค. 2560

สาธุๆๆอนุโมทนาในกุศลจิตของทุุกๆท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
แสวงรวยสูงเนิน
แสวงรวยสูงเนิน
วันที่ 20 ม.ค. 2560

ขออนุโมทนาครับ และหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจ และทำตามได้จริงๆครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
Tommy9
Tommy9
วันที่ 22 ม.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
peem
วันที่ 23 ก.พ. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 9 มี.ค. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 16 มี.ค. 2560

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
doungjai
วันที่ 6 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
มานิสาโข่งเขียว
วันที่ 12 เม.ย. 2560

อนุโมทนาสาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
kullawat
วันที่ 22 เม.ย. 2560

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ