ต้องอาศัยความอดทน ความเพียร และมีความจริงใจในการฟัง
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  1 ก.ย. 2557
หมายเลข  25446
อ่าน  1,476

     พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง เป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  จากที่ไม่เคยเข้าใจในสิ่งที่มีจริงๆ ก็จะค่อยๆ มีความเข้าใจถูกเห็นถูกเจริญขึ้น และที่เข้าใจนี้  ก็เข้าใจในสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปในชีวิตประจำวัน  โดยไม่ต้องไปแสวงหาธรรมที่ไหน สะสมความเข้าใจในสิ่งที่มีจริงบ่อยๆ เนืองๆ  
     เมื่อเหตุปัจจัยพร้อม มีความมั่นคงในความเป็นจริงของสภาพธรรมมากขึ้น ก็ทำให้มีการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่มีจริง ตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรม ไม่ใช่เรา และที่สำคัญ เป็นเรื่องของปัญญาความเข้าใจถูก เห็นถูกจริงๆ เป็นธรรมที่เกิดเพราะเหตุปัจจัย เพราะสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก ก็ย่อมรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง ตามความเป็นจริง เพราะถ้าไม่เริ่มต้นจากการฟังพระธรรมให้เข้าใจแล้ว ไม่สามารถที่จะเป็นนักรบที่ยิงไกล ยิงไวได้เลย จะต้องอาศัยความอดทนความเพียร และมีความจริงใจในการฟังในการศึกษาอย่างแท้จริง ครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
papon
papon
วันที่ 2 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
แต้ม
แต้ม
วันที่ 14 ก.พ. 2558

     เมื่่อก่อนผมก็ได้เคยอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรม  ของผู้เขียนหลายท่านแต่ก็ไม่รู้ว่าถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่  แต่ก็เพราะว่าความเชื่อมั่นในตัวบุคคลบ้าง เชื่อถือตามกันมาบ้าง เชื่อเพราะตรงกับความเห็นเราบ้าง  เชื่อเพราะเป็นครูบ้าง  แต่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่ถูกต้องแท้จริงเลย  จึงเชื่อไปตามนั้น แต่พอมาศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆ โดยใช้ความเพียรเป็นอย่างมาก (ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงอยากศึกษาพระไตรปิฎก) ก็พอจะทราบว่าที่เราได้รู้มานั้นมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องรวมอยู่ด้วย  
     ผมต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สุจินต์ที่ให้ความกระจ่างในเรื่องพระธรรม โดยให้ฟังธรรมมากๆ ศึกษาพระธรรมบ่อยๆ จะได้เข้าใจยิ่งขึ้น  และตอนนี้ผมสามารถนำคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ามาสอนให้ลูกศิษย์ของผม (ผมมีอาชีพเป็นครู) ได้อย่างมั่นใจและทำให้นักเรียนมีความเห็นที่ถูกต้องขึ้นเป็นลำดับและผมก็จะพยายามต่อไป

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
peem
วันที่ 15 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิริยะ
วันที่ 16 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 28 ก.พ. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 24 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 27 ต.ค. 2560

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ