ไม่มีตัวตนที่จะไปตามรู้ ปัญญาทำหน้าที่รู้ความจริง
 
ธรรมทัศนะ
วันที่  30 ส.ค. 2557
หมายเลข  25430
อ่าน  1,325

สภาพธรรม ที่เกิดขึ้น คือ จิต เจตสิก รูป เกิดขึ้น และ ดับไป และเป็นปัจจัยให้สภาพธรรมที่เป็น จิต เจตสิก เกิดดับ สืบต่อกันไปอีก ซึ่งโดยมากของปุถุชน ย่อมไม่มีปัญญาที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมที่กำลังเกิดขึ้น และดับไป และเกิดขึ้นใหม่ สืบต่อกันไปทุกขณะ
เพราะฉะนั้น การอบรมปัญญา เพื่อรู้ความจริง ก็รู้ความจริงของสภาพธรรมที่มีในขณะนี้ที่กำลังเกิดขึ้น ปรากฏ และหากไม่รู้ในสภาพธรรมใดสภาพธรรมหนึ่ง ก็รู้ในสภาพธรรมที่กำลังเกิดขึ้นต่อไปอีกขณะ หากปัญญาเกิด จึงเป็นความหมายที่ว่าอบรมการสืบต่อของสภาพธรรม คือ ปัญญาที่เกิดรู้ความจริงของสภาพธรรมในขณะต่อไป ซึ่งเมื่อสติปัฏฐานเกิด ระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรม ทางใดทางหนึ่ง คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เมื่อนั้นปัญญาก็ตามรู้ กำลังอบรมการสืบต่อของสภาพธรรม โดยรู้ว่าเป็นแต่เพียงธรรมไม่ใช่เรา ที่สำคัญไม่มีตัวตนที่จะอบรมการสืบต่อ ไม่มีตัวตนที่จะไปตามรู้ แต่เมื่อใดปัญญาเกิด เมื่อนั้นปัญญาก็ทำหน้าที่รู้ความจริง ซึ่งก็จะต้องอาศัยการฟัง ศึกษาพระธรรมต่อไป ปัญญาก็จะเกิดทำหน้าที่เอง


  ความคิดเห็น 1  
 
ประสาน
วันที่ 31 ส.ค. 2557

ซึ่งจะต้องอาศัยการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ปัญญาก็จะเกิดทำหน้าที่เอง

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
peem
วันที่ 31 ส.ค. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 1 ก.ย. 2557

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ms.pimpaka
ms.pimpaka
วันที่ 24 มี.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ