ชีวิตเป็นของน้อย
 
เจตสิก
วันที่  19 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2495
อ่าน  2,696

เวลาฟังธรรมได้ยินคำนี้บ่อยๆ ว่าชีวิตเป็นของน้อย กรุณาอธิบายด้วยครับว่าน้อยอย่างไร เพราะเมื่อเราเกิดมาแล้วก็มีชีวิตอยู่กันตั้งหลายสิบปี

ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 19 ธ.ค. 2549
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
devout
วันที่ 19 ธ.ค. 2549

อนุโมทนาค่ะ

ชีวิตเป็นของน้อยจริงๆ  เพราะดำรงอยู่เพียงแค่ ๑ ขณะของจิตเท่านั้น  จิตที่ดับไป

แล้วจะไม่กลับมาอีก  เพราะฉะนั้นจิตแต่ละดวงที่ดับไปจึงเป็นการตายทุกๆขณะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
Guest
วันที่ 20 ธ.ค. 2549

ขอเชิญคลิกอ่าน

 อุปเนยยสูตร

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

สังขาร  คือ  ร่างกายจิตใจ  รูปธรรม นามธรรมไม่เที่ยง    เป็นทุกข์    เพราะเกิดแก่เจ็บ

ตาย   ไม่ใช่ตัวตนเพราะเกิดแล้วดับไป มีแล้วหายไป ชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน  ความตาย

ยั่งยืน   พอตายแล้วเปรียบเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนหาประโยชน์มิได้      ควรทำความดี

ทุกอย่าง   โดยเฉพาะการศึกษาธรรมะ   ไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำความดี    และสะสม

ปัญญา

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
pornpaon
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 ธ.ค. 2549

พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาความตาย   ทุกขณะที่ลมหายใจเข้าออก  

ไม่ประมาทกับชีวิตว่าเรายังอยู่อีกนาน   จะได้บำเพ็ญความดีทุกอย่าง

โดยเฉพาะปัญญาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ