มาติกา
 
สามารถ
วันที่  19 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2497
อ่าน  6,869

ในพระไตรปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก   ธรรมสังคณี   เล่ม 1 ภาค 1 หน้า 1  มีคำว่า 

"มาติกา"   แปลว่า อะไรครับ  คือ อะไร  "ติกะ"   แปลว่า อะไรครับ    คือ อะไร   "ปกรณ์"    แปลว่า อะไรครับ      คืออะไร

ช่วยอธิบายโครงสร้างการแบ่ง หมวดหมู่ของ พระไตรปิฎก ให้ได้ไหมครับเพราะเปิดดูแล้วสับสน  และไม่เข้าใจในบางศัพท์ครับ      .....  ขอบคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 19 ธ.ค. 2549

คำว่า   "มาติกา"   หมายถึง    แม่บท หรือ หัวข้อธรรม   ที่ทรงแสดงไว้เบื้องต้นมี  ๒  ประเภท  คือ  ติกมาติกา ๑    ทุกมาติกา ๑

ติกมาติกา หัวข้อธรรมที่ทรงแสดงปรมัตถ์โดยแบ่งเป็นหมวด หมวดละ ๓ หัวข้อ

ทุกมาติกา หัวข้อธรรมที่ทรงแสดงปรมัตถ์โดยแบ่งเป็นหมวด หมวดละ ๒ หัวข้อ           

"ติกะ"     หมายถึง   หมวด ๓

"ปกรณ์"  หมายถึง   คัมภีร์  ในธรรมสังคณีปกรณ์ทรงแสดงโดยแบ่งเป็น ๔ กัณฑ์ คือ ๔ ปริเฉท หรือ ๔ ตอน

๑. จิตตุปปาทกัณฑ์ แสดงเรื่องจิต เจตสิก

๒. รูปกัณฑ์   แสดงเรื่องรูป

๓. นิกเขปกัณฑ์ แสดงทั้งติกะทุกะรวมกัน

๔. อัฏฐกถากัณฑ์ แสดงเพื่อเก็บองค์ธรรมของติกะและทุกะทั้งหมด ฯ

ในพระอภิธรรมปิฎก ถ้าไม่มีพื้นมาก่อนจะอ่านยาก  ถ้าศึกษาอภิธรรมมัตถสังคหะมาก่อนจะเข้าใจได้    สำหรับศัพท์ที่ท่านใช้ก็ต่างกับทั่วไป    ถ้าค่อยๆ ศึกษาไปเรื่อยๆ ก็จะเข้าใจได้

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2549
ขออนุโทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pornpaon
วันที่ 21 ธ.ค. 2549
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 8 พ.ย. 2551
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 8 พ.ย. 2551
        ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
opanayigo
วันที่ 18 มิ.ย. 2552 08:47 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ