Print 
ความแตกต่างของ เหตุ และ ปัจจัย
 
สามารถ
วันที่  20 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2501
อ่าน  4,659
เหตุ และ ปัจจัย ต่างกันอย่างไรครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 ธ.ค. 2549

คำว่า เหตุ และ ปัจจัย ในบางแห่งมีความหมายเหมือนกัน ในบางแห่งมีความหมายต่างกัน  เพราะปัจจัยที่ไม่ใช่เหตุก็มี   โปรดอ่านข้อความจากอรรถกถา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
study
วันที่ 20 ธ.ค. 2549

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส เล่ม ๕ ภาค ๑ - หน้าที่ 164

บทว่า  เหตุ  เป็นต้น   เป็นไวพจน์ของบทว่า  การณะ.  ก็การณะชื่อว่า  เหตุ  เพราะอรรถว่า  มีผลเกิดขึ้น  คือเป็นไปด้วยเหตุนั้น.         ชื่อว่า  ปัจจัย  เพราะอรรถว่าผลย่อมอาศัยธรรมนั้นเกิดและเป็นไป.         ชื่อว่า  นิทาน   เพราะอรรถว่า    ย่อมมอบให้ซึ่งผลของตน  ดุจแสดงว่า   เชิญท่านทั้งหลายถือเอาสิ่งนั้นเถิด.เชิญคลิกอ่าน...

เหตุมี ๔ อย่าง [ธรรมสังคณี]

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
medulla
วันที่ 22 ธ.ค. 2549
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 13 ส.ค. 2552 19:03 น.

ขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ