ไม่ดิ้นรนไขว่คว้าจะถือว่า เป็นคนเฉื่อยแฉะ เสียชาติเกิดหรือไม่ ?
 
supakorn
วันที่  19 ธ.ค. 2549
หมายเลข  2499
อ่าน  3,129

การดำเนินชีวิตไปตามมีตามเกิด  โดยไม่ดิ้นรนไขว่คว้าจะถือว่า  เป็นคนเฉื่อยแฉะเสีย

ชาติเกิดหรือไม่ ?   ก็ในเมื่อทำไปสร้างไปก็เอาไปไม่ได้  ชื่อเสียงเดี๋ยวคนก็ลืม  ดิ้นรน

มากก็แก่งแย่งกันจนเป็นชนวนให้สร้างกรรมซึ่งกันและกัน     มีทรัพย์มากก็ไม่สบายใจ

แต่มีน้อยก็อึดอัด สายตาคนรอบข้างที่เราต้องเจอเกือบทุกวันก็คอยดูถูกดูแคลน  ช่วย

ชี้แนะทางสว่างให้ด้วย

ขอขอบคุณ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 20 ธ.ค. 2549

          การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมของพระพุทธองค์      ควรเป็นไปตามสมควรแก่เพศ   วัย  ฐานะหน้าที่  เป็นต้น   ถ้าเราเป็นคฤหัสถ์ ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องที่เราต้องรับผิดชอบ  เช่น    พ่อแม่   ญาติพี่น้อง  บุตรภรรยา   เป็นต้น ตามสมควรไม่ให้บกพร่อง    ส่วนการใช้ชีวิตของผู้สันโดษ   ตามมีตามได้อย่างพอเพียง  มิได้หมายถึงให้เป็นคนเกียจคร้าน    งอมืองอเท้า  หรือละทิ้งหน้าที่ที่ควรกระทำคือ แสวงหาตามปกติ  แต่รู้จักพอ  ไม่ทำแบบทุจริทคตโกง  เรียกว่าใช้ชีวิตของผู้เป็นอุบาสกที่ไม่ขัดกับศีลและธรรม  ส่วนจำนวนทรัพย์จะมากน้อยไม่สำคัญเพราะเป็นไปตามเหตุและปัจจัย   มีเหตุให้มีจำนวนมากก็ดี   จะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น  ถ้ารู้จักบริหาร   รู้จักใช้สอยทรัพย์  แม้มีมากก็ไม่ทุกข์เพราะทรัพย์   และถ้ามีเหตุปัจจัยให้เรามีทรัพย์น้อย    เราก็ยินดีพอใจตามมีตามได้    ไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นจะดูถูกดูแคลน    ถ้าเราไม่คิดย่อมไม่อึดอัดเพราะเรื่องนี้     เพราะจริงๆ แล้วไม่มีเรา ไม่มีเขาเป็นเพียงสภาพธรรมอย่างหนึ่งเท่านั้นที่เกิดขึ้น
 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
supakorn
วันที่ 20 ธ.ค. 2549
อนุโมทนา สาธุ ขอขอบคุณครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

ให้คิดถึงเรื่องของกรรม  การที่เราถูกคนอื่นว่า  ก็เป็นวิบากทางหูที่ได้ยินเสียงไม่ดี   

คนที่มีเงินทองมาก  บางคนก็ไม่มีความสุข   เพราะมีกิเลสมากก็ทุกข์มาก     ส่วน

คนที่มีปัญญาถึงจะมีทรัพย์น้อยก็มีความสุข   เพราะเขาไม่ยึดติดมาก    ก็ไม่ทุกข์  

เพราะรู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอน  นอกจากการอบรมปัญญาสะสมความดีไว้ภพหน้าค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 21 ธ.ค. 2549

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
devout
วันที่ 21 ธ.ค. 2549
ถ้าเข้าใจว่าชีวิตคืออะไร?   การดำเนินชีวิตของเราก็จะถูกต้องและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
medulla
วันที่ 22 ธ.ค. 2549
สาธุ อนุโมทนา  กำลังวิตกเรื่องนี้อยู่พอดี  ขอบพระคุณค่ะที่ช่วยเปิดประเด็น
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
แล้วเจอกัน
วันที่ 13 ต.ค. 2550
ทำงานด้วย ศึกษาพระธรรมด้วย....เป็นธรรมดา
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ