ชีวิตอินทรีย์
 
วิริยะ
วันที่  30 มี.ค. 2555
หมายเลข  20884
อ่าน  787

เรียนถาม

ชีวิตอินทรีย์ เป็นทั้งรูปและเจตสิก หรืออย่างไรคะ ขอความกรุณาอธิบายด้วยค่ะ


Tag  ชีวิตอินทรีย์ ชีวิตินทริยรูป ชีวิตินทริยเจตสิก
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 มี.ค. 2555

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เมื่อพูดถึง ชีวิตินทริย นั้น มีทั้ง รูป และ นาม(เจตสิก) อธิบายดังนี้ครับ

ชีวิตินทริยเจตสิก เป็นเจตสิกที่ดำรงรักษาสัมปยุตตธรรม ให้ดำรงชีวิตอยู่ก่อนที่จะดับ

ไปแม้แต่นามธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนั้นจะดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะ ก็ยังต้องอาศัยปัจจัย คือ

ชีวิตินทริยเจตสิกที่เกิดร่วมกันในขณะนั้นรักษาไว้จึงดำรงอยู่ได้ ชีวิตินทริยเจตสิกจึงเป็น

ปัจจัยแก่จิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันโดยเป็นอินทริยปัจจัย คือ เป็นใหญ่ในการรักษา

สัมปยุตตธรรมที่เกิดร่วมด้วยให้ดำรงอยู่ชั่วขณะก่อนที่จะดับไป

ชีวิตินทริยรูป คือ รูปที่เป็นใหญ่ในความเป็นอยู่ , ทำให้มีอายุอยู่ได้ หมายถึง สภาวรูปที่

มีลักษณะรักษาสหชาตรูป คือรูปที่เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้มีชีวิตดำรงอยู่ได้ เหมือนน้ำที่หล่อ

เลี้ยงดอกอุบลฉะนั้น ชีวิตรูปเป็นรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน คือเกิดจากกรรม จึงตามอนุ

บาลรักษากัมมชรูปที่เกิดพร้อมกันเท่านั้น ทำให้รูปของสัตว์ที่มีชีวิตแตกต่างจากรูปของ

สิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว ดังนั้น รูปของสัตว์ที่มีชีวิต จึงมีชีวิตินทริยรูป แต่ รูป

ของสิ่งที่ไม่มีชีวิต ไม่มีชีวิตินทริยรูป ครับ ขออนุโมทนาที่ร่วมสนทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 มี.ค. 2555

          ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   ถึงแม้ชีวิตอินทรีย์  จะเป็นทั้งรูปและเจตสิก แต่ก็เป็นธรรมที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ไม่ปะปนกัน    เพราะเหตุว่า  ถ้าเป็นชีวิตินทริยเจตสิก แล้ว  เป็นนามธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกขณะทุกประเภท   ไม่มีเว้น  เป็นใหญ่ในการรักษาจิตและเจตสิกที่เกิดร่วมกันให้ดำรงอยู่จนกว่าจะดับไป    ถ้าเป็นชีวิตทริยรูป  แล้ว  ไม่ใช่นามธรรม  ไม่ใช่สภาพรู้     แต่เป็นธรรมที่มีจริง เป็นรูปธรรมประเภทหนึ่ง   ที่เกิดขึ้นเพราะกรรมเป็นสมุฏฐาน   กลุ่มของรูปที่เกิดจากกรรมจะมีชีวิตินทริยรูปเกิดด้วยเสมอ   ชีวิตินทริยรูปเป็นใหญ่ในการรักษารูปที่เกิดจากกรรมด้วยกัน    ชีวิตินทริยรูป   จะไม่เกิดจากสมุฏฐานอื่นเลย   นอกจากกรรมเป็นสมุฏฐาน

เท่านั้น ครับ.      ขอเชิญคลิกฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ได้ที่นี่ครับ       ชีวิตินทริยเจตสิก       ชีวิตินทริยรูป       รูปที่เกิดจากกรรมต้องมีชีวิตินทริยรูป       ชีวิตินทรีย์อุปถัมภ์สหชาตธรรมให้เป็นไปได้
 
      ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 30 มี.ค. 2555

ชีวิตอินทรีย์    หมายถึง    การรักษา   การหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ต่อไป    เช่น   คนที่ยัง

มีชีวิตอยู่  ยังไม่ตาย  มีทั้งนามธรรม   และ   รูปธรรม   ทำให้เคลื่อนไหวได้  พูดได้  ค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วิริยะ
วันที่ 30 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 30 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 30 มี.ค. 2555

       ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
gboy
วันที่ 1 เม.ย. 2555

เรียนถามเพิ่มเติมเจตสิกใดเทียบเคียงได้กับอุปจยรูปบ้างครับ

ขอบคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 1 เม.ย. 2555

ไม่ว่าจะเป็นรูปอะไรก็ตาม     ที่เป็นสภาวรูป     มีอายุเท่ากับจิตเกิดดับ  17  ขณะ

และ   จิตแต่ละขณะที่เกิดขึ้น   ต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยอย่างน้อย  7   ดวง   ค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ