จากหัวข้อ ตักบาตรและถวายเงินใส่ซองให้พระ
 
sakol
วันที่  30 มี.ค. 2555
หมายเลข  20886
อ่าน  1,279

ถ้าพระที่รับ

  1. รับแล้วนำไปใส่ตู้บริจาคในวัด   หรือ

  2. ถามโยมว่าจะบริจาคเพื่อทำบุญอะไรแล้วไปทำบุญตามที่โยมบอก  หรือ

  3. ถามโยมว่าจะบริจาคเพื่อทำบุญอะไร โยมตอบว่าแล้วแต่พระ พระก็เอาไปทำบุญตามที่พระคิด 

คำถาม พระอาบัติไหมในแต่ละข้อครับ   ขอบพระคุณครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 30 มี.ค. 2555

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น   เงิน  เป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่เพศพระภิกษุ โดยประการทั้งปวง   เป็นเครื่องเศร้าหมองของบรรพชิตจริงๆ    ทำให้เกิดความติดข้อง       เป็นห่วงกังวล  และไม่ต่างอะไรกับคฤหัสถ์      ชีวิตพระภิกษุ  เป็นชีิิวิตที่ขัดเกลาเป็นอย่างยิ่ง    เงินไม่จำเป็นสำหรับพระภิกษุอันเป็นเพศที่ขัดเกลากิเลสเป็นอย่างยิ่ง เลย      พระภิกษุเป็นผู้บวชเพื่อขัดเกลาละคลายกิเลส    ไม่ใช่เพื่อเพิ่มกิเลสให้มากยิ่งขึ้น     ตามที่คุณ sakol  ได้ยกมาทั้ง ๓ ข้อนั้น  เป็นอาบัิติทั้งหมด  เพราะพระภิกษุเป็นผู้รับ,

ตามพระวินัย   พระภิกษุรับเงินเพื่อตน  ต้องอาบัตินิสสัคคีย์   แต่รับเพื่อเพื่อสิ่งอื่น เช่น เพื่อสร้างอุโบสถ  พระเจดีย์  เป็นต้น    ต้องอาบัติทุกกฏ    คือ   เบากว่ารับเพื่อตนเอง  สรุปคือ ไม่พ้นอาบัติจากอาบัติไม่ว่าจะรับด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม    เรื่องเงิน      ควรเป็นกิจหน้าที่ของไวยาวัจกร   (คฤหัสถ์ผู้ขวนขวายกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์)  ไม่ใช่พระภิกษุ    แม้แต่เรื่องของตู้บริจาค ก็เช่นเดียวกัน      คฤหัสถ์ควรเป็นผู้หยอดใส่ตู้เอง เพื่อป้องกันไม่ให้พระภิกษุผู้รับเป็นอาบัติ      ถ้าจะบริจาคเพื่อสร้างพระอุโบสถ  ศาลาการเปรียญ เป็นต้น ควรบริจาคผ่านไวยาวัจกร  เท่านั้น ไม่ควรมอบถวายแก่พระภิกษุ       ถ้าบริจาคผ่านไวยาวัจจกร     ย่อมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นไปตามพระธรรมวินัย  เพราะพระภิกษุไม่ได้เป็นผู้รับ,     พระวินัยเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมาก  เมื่อได้รู้แล้วว่า อะไร คือ สิ่งที่ถูกต้อง   อะไร คือ สิ่งที่ผิด  ก็ควรที่จะได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง  และ   งดเว้นไม่กระทำในสิ่งที่ผิด  ครับ.       ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
paderm
วันที่ 30 มี.ค. 2555

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

1. รับแล้วนำไปใส่ตู้บริจาคในวัด  

พระรับเงิน ไม่ว่าจะเอาเงินไปทำอะไร หรือ ใส่ตู้บริจาค อาบัติ หมดครับ และเมื่อมีใครใส่

ตู้บริจาค พระไขตู้ หยิบเงิน อาบัติอีกเช่นกันครับ

  2. ถามโยมว่าจะบริจาคเพื่อทำบุญอะไรแล้วไปทำบุญตามที่โยมบอก  

สุดท้ายพระก็รับเงินก็อาบัติอีกเช่นกันครับ

  3. ถามโยมว่าจะบริจาคเพื่อทำบุญอะไร โยมตอบว่าแล้วแต่พระ พระก็เอาไปทำบุญตาม

ที่พระคิด 

พระก็รับเงินอีกก็ผิดครับ อาบัติอีกครับ

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

ข้ออ้างของพระรับเงิน

พระรับเงิน 

เหตุใดจึงมีพระวินัยบัญญัติไม่ให้พระรับเงินทอง

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เซจาน้อย
วันที่ 31 มี.ค. 2555

 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

  " ตามที่คุณ sakol  ได้ยกมาทั้ง ๓ ข้อนั้น  เป็นอาบัิติทั้งหมด "

 เมื่อได้รู้แล้วว่า อะไร คือ สิ่งที่ถูกต้อง   อะไร คือ สิ่งที่ผิด 

ก็ควรที่จะได้กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง  และ   งดเว้นไม่กระทำในสิ่งที่ผิด  ครับ. 

ขอบคุณ และขออนุโมทนาอ.คำปั่น อ.เผดิมและทุกๆ ท่านครับ


 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 31 มี.ค. 2555
ฆราวาสที่รู้พระวินัย ก็สามารถช่วยพระภิกษุ ไม่ให้ผิดพระวินัย ค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
jaturong
วันที่ 3 เม.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ