ช่างทองปัดเป่าสนิมทอง
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19448
อ่าน  915


    

พระศาสดาทรงแสดงธรรม ....

"ผู้มีปัญญา  (ทำกุศลอยู่)

คราวละน้อยๆ ทุกๆ ขณะ

โดยลำดับ  พึงกำจัดมลทินของตนได้

เหมือนช่างทองปัดเป่าสนิมทองฉะนั้น."

 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท

เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๔ - หน้าที่

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ