มิจฉาปฏิปทาเพราะถือวัฏฏะเป็นสำคัญ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19449
อ่าน  1,144

สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลปรารถนาวัฏฏะ กล่าวคือภพ ๓ ปฏิบัติโดยที่สุดอภิญญา ๕ หรือสมาบัติ ๘ สิ่งทั้งหมดเป็นไปในฝ่ายวัฏฏะ จัดเป็นมิจฉาปฏิปทา เพราะถือวัฏฏะเป็นสำคัญ

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ 

อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๓ - หน้าที่ 36


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ