ภิกษุถูกตักเตือนด้วยวาจา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19452
อ่าน  917

ภิกษุถูกตักเตือนด้วยวาจา 

พึงเป็นผู้มีสติ ชอบใจ 

พึงทำลายความเป็นผู้กระด้างในสพรหมจารีย์ทั้งหลาย   

พึงกล่าววาจาอันเป็นกุศล   

ไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขต   

ไม่พึงคิดเพื่อธรรมะคือการว่ากล่าวซึ่งชน

ขุททกนิกาย มหานิเทศ สารีปุตตสุตตนิเทศที่ ๑๖ ข้อ ๙๗๔


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ