ภิกษุถูกตักเตือนด้วยวาจา
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19452
อ่าน  853

ภิกษุถูกตักเตือนด้วยวาจา 

พึงเป็นผู้มีสติ ชอบใจ 

พึงทำลายความเป็นผู้กระด้างในสพรหมจารีย์ทั้งหลาย    

พึงกล่าววาจาอันเป็นกุศล    

ไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขต    

ไม่พึงคิดเพื่อธรรมะคือการว่ากล่าวซึ่งชน

ขุททกนิกาย มหานิเทศ สารีปุตตสุตตนิเทศที่ ๑๖ ข้อ ๙๗๔เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ