พระพุทธคุณ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 พ.ย. 2550
หมายเลข  19456
อ่าน  314

พระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว ทรงให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามด้วย

พระองค์ทรงพ้นแล้ว ทรงยังผู้อื่นให้พ้นด้วย

พระองค์ทรงข้ามแล้ว ทรงยังผู้อื่นให้ข้ามด้วย

 เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ