พระพุทธคุณ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 พ.ย. 2550
หมายเลข  19456
อ่าน  302

พระองค์ทรงตรัสรู้แล้ว...และทรงให้ผู้อื่นตรัสรู้ตามด้วยพระองค์ทรงพ้นแล้ว...และทรงยังผู้อื่นให้พ้นด้วยพระองค์ทรงข้ามแล้ว...

และทรงยังผู้อื่นให้ข้ามด้วยเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ