ทำไมจึงไม่แสวงหาประทีป
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 พ.ย. 2550
หมายเลข  19458
อ่าน  936


เมื่อโลกสันนิวาส อันไฟ

(ราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น)

ลุกโพลงอยู่เป็นนิตย์

พวกเธอทั้งหลาย อันความมืด

คือ "อวิชชา" ปกคลุมแล้ว

ทำไมจึงไม่แสวงหา "ประทีป"

(คือ ญาณ ปัญญา)

เพื่อขจัดความมืด คือ "อวิชชา" นั้นเสียเล่า

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ