บูชาด้วยสัมมาปฏิบัติ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  21 พ.ย. 2550
หมายเลข  19457
อ่าน  364

ส่วนสัมมาปฏิบัติชื่อว่าเป็นบูชาที่สมควรแก่พระตถาคตเป็นความจริงปฏิบัติบูชานั้นชื่อว่าดำรงอยู่แล้วสามารถดำรงพระศาสนาไว้ได้ด้วย

 เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ