บุคคลเริ่มตั้งความเพียรในกุศลธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19451
อ่าน  1,445

เมื่อบุคคลเริ่มตั้งความเพียรอันใดอยู่ อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่ง กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมไป เรากล่าวการเริ่มตั้งความเพียร เห็นปานนั้นว่า ไม่ควรเริ่มตั้ง

เมื่อบุคคลเริ่มตั้งความเพียรอันใดอยู่ อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่ง เรากล่าวการเริ่มตั้งความเพียร เห็นปานนั้น ว่าควรเริ่มตั้ง 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕  วัชชิยสูตร - หน้าที่ 309


  ความคิดเห็น 1  
 
pulit
pulit
วันที่ 1 ก.ย. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
thidarat
วันที่ 4 เม.ย. 2563

ดิฉันรู้สึกเข้าใจและศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้น หลังจากได้ดูบ้านธัมมะในทีวีทุกวันอาทิตย์ ก็ได้ลองเข้าเวบมูลนิธิฯ และอ่านหนังสือแนวทางการเจริญวิปัสนาทั้ง 3 เล่ม ของอ.สุจินต์ฯ ขอขอบพระคุณ ที่ได้สรรสร้างถ้อยคำอันวิจิตร เป็นประโยชน์กับผู้อ่าน ทำให้เป็นแนวทางในการเจริญปัญญา ช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างร่มเย็น เกิดความสงบในจิตใจ ค้นพบสภาพธรรมตามความเป็นจริง ทีละเล็ก ละน้อยเป็นลำดับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ