บุคคลเริ่มตั้งความเพียรในกุศลธรรม
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19451
อ่าน  1,350


เมื่อบุคคลเริ่มตั้งความเพียรอันใดอยู่ 

อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่ง 

กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมไป

เรากล่าวการเริ่มตั้งความเพียร

เห็นปานนั้นว่า  ไม่ควรเริ่มตั้ง 

เมื่อบุคคลเริ่มตั้งความเพียรอันใดอยู่ 

อกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมไป

กุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่ง  

เรากล่าวการเริ่มตั้งความเพียร

เห็นปานนั้น   ว่าควรเริ่มตั้ง 

   พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย

ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕   วัชชิยสูตร - หน้าที่ 309

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pulit
pulit
วันที่ 1 ก.ย. 2558

                 ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ