สัมมาปฏิปทาโดยแท้เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19450
อ่าน  1,508

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ 36

อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่ ๓

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันบุคคลปรารถนาวิวัฏฏะ คือ พระนิพพาน ปฏิบัติโดยที่สุด ถวายทาน เพียงข้าวยาคูกระบวยหนึ่งก็ดี เพียงถวายใบไม้กำมือหนึ่งก็ดี สิ่งทั้งหมดนั้น จัดเป็นสัมมาปฏิปทาโดยแท้ เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ


  ความคิดเห็น 1  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 27 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ