สัมมาปฏิปทาโดยแท้เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  18 พ.ย. 2550
หมายเลข  19450
อ่าน  1,314

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันบุคคลปรารถนาวิวัฏฏะคือ พระนิพพาน ปฏิบัติโดยที่สุด ถวายทาน เพียงข้าวยาคูกระบวยหนึ่งก็ดี เพียงถวายใบไม้กำมือหนึ่งก็ดี สิ่งทั้งหมดนั้น จัดเป็นสัมมาปฏิปทาโดยแท้ เพราะเป็นฝ่ายวิวัฏฏะ   

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒
อรรถกถาปฏิปทาสูตรที่  ๓ - หน้าที่ 36 เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ