ควรเริ่มต้นอย่างไร
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่  17 ส.ค. 2554
หมายเลข  18970
อ่าน  1,833

คือ ผมได้รู้จักเว็บไซต์บ้านธัมมะ   และได้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกมาได้เกือบปีแล้วล่ะ

นะครับ  แต่อยากจะถามท่านผู้รู้หน่อยน่ะครับว่า การเข้ามาถึงเว็บไซต์แล้ว จะเริ่มศึกษา

อย่างไร  จุดไหน หรือคำไหนดีครับ  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 ส.ค. 2554

                       ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

      ควรที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่า ธรรมคืออะไร ให้เข้าใจก่อน  เมื่อเข้าใจคำว่า ธรรม คือ อะไร ก็จะทำให้ศึกษาพระธรรมส่วนอื่น ๆ ได้เข้าใจมากขึ้น  ไม่เข้าใจผิดว่าจะต้องไปแสวงหาธรรมจากที่อื่น    เช่น  ตามสถานที่ต่างๆ เพราะ  ธรรมคือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน    

       ธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน  เช่น  จิตเห็น(นาม)  การเห็น สี(รูป) จิตได้ยิน (นาม) ได้ยิน เสียง(รูป)  เป็นต้น ธรรม เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน เมื่อเข้าใจว่ามีแต่ธรรม  และธรรมก็คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน   ก็สามารถที่จะน้อมไป ที่จะเข้าใจถูกในพระธรรมส่วนต่าง ๆ    เพราะไม่มีเราที่จะทำ มีแต่ธรรม ที่ทำหน้าที่ 

        ดังนั้น การปฏิบัติ ก็จะถูกต้องตามไปด้วยครับ เพราะฉะนั้น  เริ่มจากการเข้าใจคำว่า ธรรม คืออะไร เมื่อเข้าใจตรงนี้ ก็จะทำให้เข้าใจพระธรรมส่วนอื่น ๆ ได้โดยถูกต้องครับ

ขออนุโมทนา ที่ร่วมสนทนา และได้เข้ามาเป็นสมาชิก  และสนใจพระธรรมครับ.

 

 เชิญคลิกฟังที่นี่ครับ

จะเริ่มต้นศึกษาธรรมะอย่างไร

 ศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าใจอะไร

ธรรมะ ปรมัตถธรรม อภิธรรม

ปรมัตถธรรม คือ สิ่งที่มีจริง

 

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

เริ่มต้นศึกษาธรรมอย่างไรดี

สำหรับผู้เริ่มต้น

แด่...ผู้เริ่มต้น

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ส.ค. 2554

           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น     เริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะศึกษาธรรม         เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตาม

ความเป็นจริง    ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวให้ข้อคิดเตือนใจสำหรับ

ผู้ที่กำลังศึกษาธรรมว่า  "ถ้าเริ่มฟัง  เริ่มศึกษาด้วยความตั้งใจจริง ๆ   เป็นไปไม่ได้ที่จะ

ไม่เข้าใจ"  นั่นหมายความว่า  ถ้ามีความตั้งใจจริง ๆ  เห็นประโยชน์จริง ๆ ไม่ขาดการ

ฟัง    ไม่ขาดการศึกษา   ความรู้ความเข้าใจ ก็จะค่อย ๆ  เจริญขึ้นอย่างแน่นอน    การ

ศึกษาธรรม ก็คือ ศึกษาสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้      ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่า  

เป็นธรรม  ทุกขณะเป็นธรรมจริงๆ   ไม่พ้นไปจากนามธรรม กับ รูปธรรม  ไม่พ้นไปจาก

จิต   เจตสิก  รูป เลย  ฟังส่วนไหน  ศึกษาส่วนไหนแล้วเข้าใจขึ้น  นี่แหละคือการเริ่มต้นค่อย ๆ  สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย   การฟังบ่อย ๆ เนือง ๆ จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น    ทำให้มีความมั่นคงในเหตุในผลของธรรม  จนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้จริง ๆ ว่า ธรรมเป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์   ไม่ใช่บุคคล  ไม่ใช่ตัวตน    เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง ครับ.                           ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thorn
วันที่ 18 ส.ค. 2554

คนส่วนใหญ่จะนึกถึงขั้นตอนต่างๆในการศึกษาธรรม  แต่ถ้ารู้ว่าธัมมะก็คือสภาพธัมมะ

ที่ปรากฏในขณะนี้  แล้วเข้าใจตามความเป็นจริงหรือเปล่า  วิธีการที่ใช้อยู่ จะทำเหมือน

การศึกษาในเชิงค้นคว้าเพื่อความเข้าใจ เป็นต้นว่า ถ้าขณะนี้ ไม่รู้เรื่องอะไร  หรือ สงสัย

ธัมมะส่วนไหน   (ซึ่งจะเป็นไปตามการสะสมของแต่คน จนเป็นอัธยาศัยของแต่ละคน ที่

ทำให้สนใจแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน)

 

ในเว็ป ของบ้านธัมมะ มีไฟล์ "ฟังธรรม"        ซึ่งได้รวบรวมจัดเป็นหัวข้อ ๆ ได้อย่างน่า

อนุโมทนา   เช่น ปกิณณกธรรม ก็คลิกเลือก   หรือ พื้นฐานพระอภิธรรม ก็คลิก .......จิต

ปรมัตถ์ .....สติปัฏฐาน...... สนทนาการปฏิบัติธรรม ........ก็คลิกเลือก   ซึ่งเมื่อคลิกแล้ว

ก็มีหัวข้อย่อยให้เลือกฟัง หรือ ดาวน์โหลด    เช่น สงสัยเรื่องของธัมมะคืออะไร  ก็เลือก

ที่เกี่ยวกับธัมมะคืออะไร   เป็นต้น  

 

ใน กระดานสนทนาธรรม    ก็มี ช่องให้ใส่ keyword ของคำหรือหัวข้อที่มีการสนทนา

กันในกระดานสนทนา  ทำให้สามารถค้นหาและทำความเข้าใจได้มากขึ้น 

 

ปัญหาจริงๆ คือ ความมั่นคงในการสนใจศึกษาธัมมะขนาดไหน  เพราะบ่อยครั้งที่จะไป

มัวเมา(เพลิดเพลิน)อยู่ในสิ่งอื่น ๆ     (เป็น "กามสุขัลลิกานุโยค"      การประกอบตนให้

หมกมุ่นพัวพันอยู่ในความสุขในกาม)

 

ขออนุโมทนา ผู้มีส่วนร่วมในเว็ปไซต์บ้านธัมมะ     ที่ให้คุณูปการอย่างสูงยิ่งต่อการเผย

แพร่ความเข้าใจในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

ขออนุโมทนาที่สนใจธรรมด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 18 ส.ค. 2554

จุดเริ่มต้นคือ   การคบสัตบุรุษ   คบหากับพระธรรม    การอ่าน   การฟัง   การพิจารณา

ธรรม   การสอบถามธรรม   และที่สำคัญคือความเข้าใจ  เป็นการเริ่มต้นของปัญญาค่ะ  

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 18 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 21 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 23 ก.พ. 2555

      ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jaturong
วันที่ 24 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
พรรณี
พรรณี
วันที่ 19 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 7 ก.พ. 2558

สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ