ควรเริ่มต้นอย่างไร

 
lovedhamma
วันที่  17 ส.ค. 2554
หมายเลข  18970
อ่าน  3,656

คือ ผมได้รู้จักเว็บไซต์บ้านธัมมะ และได้ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกมาได้เกือบปีแล้วล่ะนะครับ แต่อยากจะถามท่านผู้รู้หน่อยนะครับว่า การเข้ามาถึงเว็บไซต์แล้ว จะเริ่มศึกษาอย่างไร จุดไหน หรือคำไหนดีครับ


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
วันที่ 17 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ควรที่จะเข้าใจแม้แต่คำว่า ธรรมคืออะไร ให้เข้าใจก่อน เมื่อเข้าใจคำว่า ธรรม คือ อะไร ก็จะทำให้ศึกษาพระธรรมส่วนอื่นๆ ได้เข้าใจมากขึ้น ไม่เข้าใจผิดว่าจะต้องไปแสวงหาธรรมจากที่อื่น เช่น ตามสถานที่ต่างๆ เพราะธรรมคือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน

ธรรม คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน เช่น จิตเห็น (นาม) การเห็น สี (รูป) จิตได้ยิน (นาม) ได้ยิน เสียง (รูป) เป็นต้น ธรรม เป็นสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน เมื่อเข้าใจว่ามีแต่ธรรม และธรรมก็คือสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจำวัน ก็สามารถที่จะน้อมไป ที่จะเข้าใจถูกในพระธรรมส่วนต่างๆ เพราะไม่มีเราที่จะทำ มีแต่ธรรม ที่ทำหน้าที่

ดังนั้น การปฏิบัติ ก็จะถูกต้องตามไปด้วยครับ เพราะฉะนั้น เริ่มจากการเข้าใจคำว่า ธรรม คืออะไร เมื่อเข้าใจตรงนี้ ก็จะทำให้เข้าใจพระธรรมส่วนอื่นๆ ได้โดยถูกต้อง ครับ

ขออนุโมทนา ที่ร่วมสนทนา ได้เข้ามาเป็นสมาชิก และสนใจพระธรรม ครับ

เชิญคลิกฟังที่นี่ครับ

จะเริ่มต้นศึกษาธรรมะอย่างไร

ศึกษาพระธรรมเพื่อเข้าใจอะไร

ธรรมะ ปรมัตถธรรม อภิธรรม

ปรมัตถธรรม คือ สิ่งที่มีจริง

เชิญคลิกอ่านที่นี่ครับ

เริ่มต้นศึกษาธรรมอย่างไรดี

สำหรับผู้เริ่มต้น

แด่ ... ผู้เริ่มต้น

อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
วันที่ 17 ส.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เริ่มต้นด้วยความตั้งใจที่จะศึกษาธรรม เพื่อความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กล่าวให้ข้อคิดเตือนใจสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาธรรมว่า "ถ้าเริ่มฟัง เริ่มศึกษาด้วยความตั้งใจจริงๆ เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่เข้าใจ" นั่นหมายความว่า ถ้ามีความตั้งใจจริงๆ เห็นประโยชน์จริงๆ ไม่ขาดการฟัง ไม่ขาดการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ก็จะค่อยๆ เจริญขึ้นอย่างแน่นอน การศึกษาธรรมก็คือ ศึกษาสิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยรู้เลยว่าเป็นธรรม ทุกขณะเป็นธรรมจริงๆ ไม่พ้นไปจากนามธรรม กับ รูปธรรม ไม่พ้นไปจากจิต เจตสิก รูป เลย ฟังส่วนไหน ศึกษาส่วนไหนแล้วเข้าใจขึ้น นี่แหละคือการเริ่มต้น ค่อยๆ สะสมความเข้าใจไปทีละเล็กทีละน้อย การฟังบ่อยๆ เนืองๆ จะทำให้ปัญญาเจริญขึ้น ทำให้มีความมั่นคงในเหตุในผลของธรรม จนกว่าจะประจักษ์แจ้งได้จริงๆ ว่า ธรรมเป็นธรรม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็ดับไปเท่านั้นเอง ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
thorn
วันที่ 18 ส.ค. 2554

คนส่วนใหญ่จะนึกถึงขั้นตอนต่างๆ ในการศึกษาธรรม แต่ถ้ารู้ว่าธัมมะก็คือสภาพธัมมะที่ปรากฏในขณะนี้ แล้วเข้าใจตามความเป็นจริงหรือเปล่า วิธีการที่ใช้อยู่ จะทำเหมือนการศึกษาในเชิงค้นคว้าเพื่อความเข้าใจ เป็นต้นว่า ถ้าขณะนี้ ไม่รู้เรื่องอะไร หรือสงสัยธัมมะส่วนไหน (ซึ่งจะเป็นไปตามการสะสมของแต่คน จนเป็นอัธยาศัยของแต่ละคน ที่ทำให้สนใจแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน)

ในเว็บ ของบ้านธัมมะ มีไฟล์ "ฟังธรรม" ซึ่งได้รวบรวมจัดเป็นหัวข้อๆ ได้อย่างน่าอนุโมทนา เช่น ปกิณณกธรรม ก็คลิกเลือก หรือพื้นฐานพระอภิธรรม ก็คลิก ... จิตปรมัตถ์ ... สติปัฏฐาน ... สนทนาการปฏิบัติธรรม ... ก็คลิกเลือก ซึ่งเมื่อคลิกแล้วก็มีหัวข้อย่อยให้เลือกฟัง หรือ ดาวน์โหลด เช่น สงสัยเรื่องของธัมมะคืออะไร ก็เลือกที่เกี่ยวกับธัมมะคืออะไร เป็นต้น ในกระดานสนทนาธรรม ก็มี ช่องให้ใส่ keyword ของคำหรือหัวข้อที่มีการสนทนากันในกระดานสนทนา ทำให้สามารถค้นหาและทำความเข้าใจได้มากขึ้น

ปัญหาจริงๆ คือความมั่นคงในการสนใจศึกษาธัมมะขนาดไหน เพราะบ่อยครั้งที่จะไปมัวเมา (เพลิดเพลิน) อยู่ในสิ่งอื่นๆ (เป็น "กามสุขัลลิกานุโยค" การประกอบตนให้หมกมุ่นพัวพันอยู่ในความสุขในกาม)

ขออนุโมทนา ผู้มีส่วนร่วมในเว็บไซต์บ้านธัมมะ ที่ให้คุณูปการอย่างสูงยิ่งต่อการเผยแพร่ความเข้าใจในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ขออนุโมทนาที่สนใจธรรมด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
wannee.s
วันที่ 18 ส.ค. 2554

จุดเริ่มต้นคือ การคบสัตบุรุษ คบหากับพระธรรม การอ่าน การฟัง การพิจารณาธรรม การสอบถามธรรม และที่สำคัญคือความเข้าใจ เป็นการเริ่มต้นของปัญญาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ประสาน
วันที่ 18 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
lovedhamma
วันที่ 21 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เซจาน้อย
วันที่ 23 ก.พ. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
jaturong
วันที่ 24 ก.พ. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
พรรณี
วันที่ 19 มิ.ย. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
Chalee
วันที่ 7 ก.พ. 2558

สาธุค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
Somporn.H
วันที่ 24 เม.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
chatchai.k
วันที่ 14 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
Kalaya
วันที่ 5 ก.พ. 2564

สาธุค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ