ปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย
 
pirmsombat
วันที่  17 ส.ค. 2554
หมายเลข  18972
อ่าน  740

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ข้อความบางตอนจากการบรรยายธรรมโดยท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  เธอเป็นผู้มีศีล  สำรวมในปาฏิโมกข์ 

ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร  ปกติเห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย 

สมาทานสิกขาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยข้อที่ 4  ย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา 

เพื่อความบริบูรณ์  แห่งปัญญาที่ได้แล้ว

เมื่อฟังพระธรรมแล้ว  สงบกายและสงบจิต  แล้วมีการสำรวมระวังเพี่มขึ้น 

เพราะว่าเป็นผู้มีปกติเห็นภัยในโทษ  แม้มีประมาณน้อย

นี่สำหรับผู้ที่ละเอียดมากทีเดียวนะคะ 

ที่จะเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย 

คิดถึงคนอื่นด้วยอกุศลจิตนิดเดียว

  สติระลึกได้หรือยัง  เห็นหรือยัง 

ภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย 

คือแม้เพียงชั่วความคิด  ก็ยังเห็นว่าเป็นโทษ 

แต่ถ้ายังไม่เห็นนะคะ  ปัญญาก็ยากที่จะเจริญได้  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 17 ส.ค. 2554

ที่จะเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย คิดถึงคนอื่นด้วยอกุศลจิตนิดเดียว

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาที่คุณหมอนำธรรมเตือนใจดีๆมาฝากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 17 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณหมอ ด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nong
วันที่ 18 ส.ค. 2554

  ขออนุโมทนาค่ะคุณหมอ พอเห็นหัวเรื่องก็รีบเปิดอ่านก่อนอื่นเลย เพราะเตือนใจได้ดี

จริงๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 18 ส.ค. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
pirmsombat
วันที่ 18 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณเผดิม คุณคำปั่น คุณnong 

และทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ผู้ร่วมเดินทาง
ผู้ร่วมเดินทาง
วันที่ 18 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
chomchean
วันที่ 18 ส.ค. 2554

กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนา ข้อความสั้นๆ ที่เตือนใจทุกครั้งที่อ่าน

ที่จะเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย คิดถึงคนอื่นด้วยอกุศลจิตนิดเดียว

  สติระลึกได้หรือยัง  เห็นหรือยัง  ภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย 

คือแม้เพียงชั่วความคิด  ก็ยังเห็นว่าเป็นโทษ 

แต่ถ้ายังไม่เห็นนะคะ  ปัญญาก็ยากที่จะเจริญได้

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pat_jesty
วันที่ 18 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ