ความเกี่ยวข้องของชีวิต และ ปัญญา [สัทธาสูตร]
 
Guest
วันที่  18 ส.ค. 2554
หมายเลข  18975
อ่าน  632

ใครไปเกิดในสวรรค์ // การพ้นสภาพบุคคลนี้

ไม่ใช่เราที่อยู่ตรงนี้ ไม่มีทาง เพราะสิ้นสุดจากบุคคลนี้  ไม่เหลือเลย  หายไป

เลย    ถ้าเกิดอีกก็ไม่ใช่คนนี้ แต่กัมมชรูปและวิบากจิตเกิดเป็นบุคคลใหม่ 

เป็นบุคคลนี้ได้เพียงเท่าที่กรรมยังทำให้เป็นบุคคลนี้อยู่ แล้วก็จะหายไปจาก

โลกนี้ รวมทั้งเกียรติยศ ชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ  ทุกข์ สุข ญาติพี่น้อง วงศา-

คณาญาติไม่เหลือเลย

ความเล็กน้อยของความสุข

ความรู้สึกสุขที่ได้มา สั้นเล็กน้อยมาก เมื่อเปรียบกับทุกข์ อุปมาเหมือน 

“เห็นการร่ายรำด้วยแสงฟ้าแลบ”  สั้นแสนสั้น อกุศลจิตที่เกิดดับร่ายรำไป

ถึงไหน สารพัดทิศ สารพัดเรื่อง แสนสั้น จากโลกนี้ ลืมทุกอย่าง ไม่เป็นคนนี้

อีกเลย

  • ประโยชน์ของความรู้ 

ศรัทธาเห็นประโยชน์ คือ คุณค่าของการที่ชีวิตอยู่เพียงชั่วคราว ถ้าจาก

ลกนี้ไปโดยไม่รู้อะไร ก็เหมือนหลงในความมืด

 

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากสัทธา สูตร..

ข้อความเตือนสติเรื่องสัทธาสูตร


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 18 ส.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณ mooktas ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pat_jesty
วันที่ 18 ส.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nong
วันที่ 18 ส.ค. 2554

 ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
คนไทยพบธรรม
วันที่ 20 ส.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ