นางวิสาขา มิคารมาตา
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  22 ต.ค. 2553
หมายเลข  17417
อ่าน  2,542

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒ - หน้าที่ 281 (เล่มที่ ๗)

เรื่องนางวิสาขามิคารมาตา

      [๑๕๓]  ครั้งนั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระนครพาราณสีตามพระพุทธาภิรมย์   แล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปทางพระนครสาวัตถี  เสด็จพระพุทธดำเนินผ่านระยะทางโดยลำดับ ถึงพระนครสาวัตถี   ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวัน  อารามของอนาถบิณฑิกะคหบดี   เขตพระนครสาวัตถีนั้น ครั้งนั้น นางวิสาขา มิคารมาตา เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่ง ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง.....

     ...... ยังพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสวยเสร็จแล้ว   จนทรงนำพระหัตถ์ออก จากบาตร ให้ห้ามภัตรแล้วนั่งอยู่  ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า   หม่อมฉันทูลขอประทานพร  ๘  ประการต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าข้า.          
ภ.   ตถาคตเลิกไห้พรเสียแล้ว   วิสาขา.          
วิ.  หม่อมฉันทูลขอประทานพรที่สมควรและไม่มีโทษ  พระพุทธเจ้าข้า.              
ภ. จงบอกมาเถิด   วิสาขา.          
วิ.  พระพุทธเจ้าข้า  สำหรับพระสงฆ์   หม่อมฉันปรารถนาจะถวายผ้าวัสสิกสาฎก  จะถวายภัตเพื่อพระอาคันตุกะ   จะถวายภัตเพื่อพระที่เตรียมจะไปจะถวายภัตเพื่อพระอาพาธ  จะถวายภัตเพื่อพระที่พยาบาลพระอาพาธ  จะถวายเภสัชสำหรับพระอาพาธ  จะถวายยาคูประจำ และสำหรับภิกษุณีสงฆ์หม่อมฉัน ปรารถนาจะถวายอุทกสากฎ   จนตลอดชีพ..........
 


Tag  นางวิสาขา มิคารมาตา พร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 25 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pamali
วันที่ 22 ธ.ค. 2553

สาธุ..ขออนุโมทนาในกุศลจิตของนางวิสาขาฯ..และทุกๆท่านค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 14 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาสาธุๆๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 3 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 4 ธ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
jirat wen
jirat wen
วันที่ 19 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ