สังฆเภท ไม่ตกนรก
 
prachern.s
วันที่  18 พ.ย. 2553
หมายเลข  17538
อ่าน  3,043

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 324

ผู้ทำลายสงฆ์ไม่ต้องเกิดในอบาย

     [๔๑๒]  ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า  พระพุทธเจ้าข้า ก็ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์ไม่ต้องเกิดในอบาย  ไม่ตกนรก อยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้ เป็นไฉน.

     พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  ดูก่อนอุบาลี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงอธรรมว่าเป็นธรรม มีความเห็นในอธรรมนั้นว่าเป็นธรรม  มีความเห็นในความความแตกกันว่าเป็นธรรม ไม่อำพรางความเห็น ไม่อำพรางความถูกใจ ไม่อำพรางความชอบใจ ไม่อำพรางความจริง ย่อมประกาศให้จับสลากว่า นี้ธรรม  นี้วินัย  นี้สัตถุศาสน์  ท่านทั้งหลายจงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้.

     ดูก่อนอุบาลี  ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์แม้นี้แล ไม่ต้องเกิดในอบาย  ไม่ตกนรกอยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้.

     อนึ่ง อุบาลี  ภิกษุย่อมแสดงธรรมว่าเป็นอธรรม . . . ย่อมแสดงอาบัติชั่วหยาบว่าเป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ  มีความเห็นในธรรมนั้นว่าเป็นธรรม  มีความเห็นในความแตกกันว่าเป็นธรรม ไม่อำพรางความเห็น ไม่อำพรางความถูกใจ ไม่อำพรางความชอบใจ ไม่อำพรางความจริง ย่อมประกาศให้จับสลากว่า  นี้.  ธรรม  นี้วินัย นี้สัตถุศาสน์ ท่านทั้งหลาย จงจับสลากนี้ จงชอบใจสลากนี้.

     ดูก่อนอุบาลี  ภิกษุผู้ทำลายสงฆ์แม้นี้แล ไม่ต้องเกิดในอบาย ไม่ตกนรกอยู่ชั่วกัป พอช่วยเหลือได้.

ตติยภาณวาร  จบ

สังฆเภทขันธกะที่  ๗  จบ 


Tag  ตกอบาย ทำลายสงฆ์ สังฆเภท

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
Nongnuch
Nongnuch
วันที่ 25 พ.ย. 2553

Anumotana ka.

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 14 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระถาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
่jurairat91
่jurairat91
วันที่ 30 ธ.ค. 2559

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ