คุณลักษณะของพระวินัยธรผู้ฉลาด [พระวินัยปิฎก ปริวาร]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  1 ก.พ. 2554
หมายเลข  17810
อ่าน  1,463

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ (พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐) - หน้าที่  ๔๙๒-๔๙๓

     พระวินิยธรประกอบด้วยองค์ ๕  นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้จักอาบัติและมิใช่อาบัติ ๑  รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑  รู้จักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑  รู้จักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑  จำปาติโมกข์ทั้งสองได้ดีโดยละเอียด จำแนกถูกต้อง สวดได้คล่องแคล่ววินิจฉัยถูกต้องดีโดยสูตร โดยอนุพยัญชนะ

     พระวินัยธรประกอบด้วยองค์ ๕  นับว่าเป็นผู้ฉลาด คือ รู้จักอาบัติและไม่ใช่อาบัติ ๑  รู้จักอาบัติเบาและอาบัติหนัก ๑  รู้จักอาบัติมีส่วนเหลือและอาบัติไม่มีส่วนเหลือ ๑  รู้จักอาบัติชั่วหยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ ๑  ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์ ๑.


Tag  มิใช่อาบัติ วินัยธร อาบัติ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 ก.พ. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ