สภาพของความคิด
 
จักรกฤษณ์
วันที่  1 ส.ค. 2553
หมายเลข  16847
อ่าน  674

ขออนุญาตเรียนสอบถามว่า

ความคิด การพิจารณา การตรึก การไต่รตรอง การวิเคราะห์ เป็นคำทั่วไปที่ใช้กล่าวกัน

แต่ถ้าหากกล่าวโดยสภาพธรรมแล้ว จะมีลักษณะอย่างไรครับ

ที่ท่านกล่าวว่า ดำริ มนสิการ มีนัยเดียวกันหรือแตกต่างกันครับ

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


Tag  ความคิด สภาพคิด

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 2 ส.ค. 2553

เข้าใจว่า  คำกล่าวทั้งหมดนี้  เป็นลักษณะของสภาพธรรม  หลายประเภท   และในบางขณะ  ก็เกิดร่วมกันหลายประเภท เช่น  วิตกเจตสิก มนสิการเจตสิก  หรือปัญญาเจตสิก ซึ่งเจตสิกทั้ง ๓ ประเภทนี้  มีอาการที่คล้ายกัน แต่พระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้ทรงจำแนกตามความเป็นจริงว่า   เป็นธรรมคนละประเภทกัน  ดังนั้นจึงควรศึกษา   พระสัทธรรม   โดยละเอียดจึงจะค่อยๆ เข้าใจตามความจริงครับขอเชิญคลิกอ่าน...       อันใดชื่อว่าวิตกมี[ธรรมสังคณี ]

ความหมายของคำว่าวิตก[ธรรมสังคณี]

ปชานาตีติ ปญฺญา ...ธรรมที่ชื่อว่าปัญญา

มนสิการเจตสิก -- สัพพจิตตสาธารณเจตสิกโยนิโสมนสิการคืออย่างไร

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนา อ.ประเชิญ ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ