อันใดชื่อว่าวิตก [ธรรมสังคณี]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  30 ม.ค. 2552
หมายเลข  11028
อ่าน  885

พระอภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี เล่ม ๑ ภาค ๑  หน้า 357

[๒๒]  วิตก มีในสมัยนั้น เป็นไฉน

ความตรึก ความตรึกอย่างแรง ความดำริ ความที่จิตแนบอยู่ในอารมณ์ ความที่จิตแนบสนิทอยู่ในอารมณ์ ความยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ สัมมาสังกัปปะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อว่า วิตกมีในสมัยนั้น


Tag  วิตก 
  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ม.ค. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 15 มิ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 3  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 24 ธ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ