ไปแสวงหาธรรมะที่ไหน

 
เมตตา
วันที่  2 ส.ค. 2553
หมายเลข  16852
อ่าน  1,351

ขณะนี้ธรรมะกำลังปรากฏ ให้พิสูจน์ ไม่ต้องไปแสวงหาธรรมะที่อื่นเลย ในชีวิตประจำวันมีธรรมะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายและทางใจ เช่น เสียงเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง เป็นธาตุที่มีจริง เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เสียงมีจริงๆ จิตได้ยินเป็นธาตุรู้เป็นนามธรรม เป็นธาตุที่มีจริงๆ เกิดขึ้นทำกิจเพียงได้ยินเสียงเท่านั้น ค่อยๆ เข้าใจในลักษณะสภาพธรรมแต่ละอย่างจริงๆ ที่เกิดขึ้นไม่ใช่คิด.. เห็นแล้วก็คิด ได้ยินแล้วก็คิด ... หรือเห็นแล้วเข้าใจ ได้ยินแล้วเข้าใจ หรือเห็นแล้วไม่เข้าใจ ได้ยินแล้วไม่เข้าใจ แล้วแต่แต่ละท่านที่สะสมความเข้าใจมา ความเข้าใจเป็นปัญญา ค่อยๆ เข้าใจทีละนิดๆ ปัญญาก็จะค่อยๆ เจริญขึ้น ค่อยๆ ละความไม่รู้ มีธรรมะปรากฏอยู่ตลอดเวลา รอให้สติระลึกรู้ ไม่ใช่เราไประลึก ...

ขออนุโมทนาค่ะ ...


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ajarnkruo
วันที่ 2 ส.ค. 2553

พี่เมตตาครับ ขอพี่เมตตาช่วยอธิบายตรง "มีธรรมะปรากฏอยู่ตลอดเวลา รอให้สติระลึกรู้ ไม่ใช่เราไประลึก" ให้ผมได้เข้าใจละเอียดขึ้นอีกนิดด้วยครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
เมตตา
วันที่ 3 ส.ค. 2553

สวัสดีค่ะน้อง ajarnkruo

ธรรมะคือ สิ่งที่มีจริงที่ควรศึกษาให้เข้าใจ มีสภาพธรรมที่กำลังปรากฏให้เริ่มเข้าใจได้ เช่น สิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมะ มีจริงๆ เสียงมีจริงๆ
ก็เป็นธรรมะ เกิดขึ้นแล้วดับไป ฟังให้เข้าใจ ความเข้าใจเป็นปัญญา ความเข้าใจที่มั่นคงจะเป็นเหตุปัจจัยให้สติเกิดขึ้นระลึกรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงได้ ไม่มีเราที่ไประลึกค่ะ...

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
ผิน
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
ajarnkruo
วันที่ 3 ส.ค. 2553

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาพี่เมตตาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
hadezz
วันที่ 4 ส.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
prakaimuk.k
วันที่ 5 ส.ค. 2553

ความเข้าใจ เป็นปัญญา.....สั้นๆ ยาก ลึกซึ้ง แต่เป็นความจริงค่ะ

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
chatchai.k
วันที่ 18 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ